Retningslinjer for personvern

NIRAS’ politikk er at alles personlige opplysninger skal beskyttes. Alle som besøker NIRAS.dk – HR-rekruttering, samt beskyttelse av data vi oppbevarer om våre brukere.

Våre retningslinjer for personvern beskriver:

  • Hvilken informasjon vi samler inn.
  • Hvordan vi bruker denne informasjonen.
  • De valgene vi gir brukeren og hvordan brukeren kan få tilgang til å oppdatere informasjonen.

Innsamling av informasjon

NIRAS samler inn en rekke opplysninger med formål om å forbedre løsningen for våre brukere.

Vi samler inn informasjon på følgende måter:

Informasjon vi får gjennom din bruk av NIRAS’ nettsted. Brukeren er anonym ved bruk av NIRAS’ hjemmeside. Vi registrerer ikke automatisk noen opplysninger som er i stand til å identifisere brukeren personlig.
Data vi registrerer;

  • IP-adresse i forkortet versjon. Det betyr at den siste delen av IP-adressen skjules, og at brukeren dermed anonymiseres. Den fullstendige IP-adressen blir ikke skrevet til Googles server. Les Googles egen beskrivelse av funksjonen.
  • Navnet på brukerens nettleser, enhet eller operativsystem
  • Siden eller kanalen brukeren ankommer nettstedet fra
  • Navnet på de undersidene brukeren besøker på nettstedet

Disse dataene samles inn og brukes utelukkende for å kartlegge bruken av nettstedet, og brukes som grunnlag for å utvikle og forbedre opplevelsen av hjemmesiden. Innsamling av disse dataene knyttes ikke til noe som gjør det mulig for oss å identifisere brukeren, som betyr at brukeren forblir anonym mens brukerens økt logges.

Denne hjemmesiden bruker Google Analytics for nettanalyse. Dette er en tjeneste fra Google Inc. («Google»), og Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen som opprettes ved hjelp av informasjonskapsler om brukerens bruk av denne nettsiden (inkl. brukerens anonymiserte IP-adresse), overføres til en Google-server i USA og oppbevares der. Google bruker denne informasjonen til å vurdere brukerens bruk av hjemmesiden, til å opprette rapporter for oss og til å levere flere servicetjenester knyttet til hjemmeside- og Internett-bruk.

Google utleverer også eventuelt denne informasjonen til tredjeparter, i den grad dette er lovlig, eller hvis tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble brukerens IP-adresse til andre data fra Google. Brukeren kan forhindre installering av informasjonskapsler ved hjelp av en innstilling i nettleseren. I slike tilfeller bør imidlertid brukeren være oppmerksom på at ikke alle funksjoner på nettsiden vil kunne brukes.

Hvis brukeren ikke ønsker at informasjon om brukerens besøk på hjemmesiden overføres til Google Analytics, kan brukeren installere et deaktiveringstillegg i nettleseren.

Deaktiveringstillegget er tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informasjonen lagres i henholdsvis 30 min, 6 måneder og 480 dager.

Informasjon brukeren gir oss.

Brukeren kan velge å abonnere på NIRAS’ elektroniske nyhetsbrev ved å registrere e-postadresse, navn, stilling og firmanavn. Ved abonnering på nyhetsbrev samtykker brukeren i overføring av informasjon til en tredjepart som drifter nyhetsbrevløsningen.  Nyhetsbrevet vil inneholde løpende nyheter, samt artikler og konkurranser. En gyldig e-postadresse må benyttes for å kunne motta nyhetsbrevet, hvorpå brukeren umiddelbart blir registrert som mottaker. Sletting av opplysninger finner sted samtidig som abonnementet på nyhetsbrevet  avsluttes.

Ved deltakelse på NIRAS-arrangementer må brukeren (deltakeren) registreres med e-postadresse, navn, etternavn, stilling og firmanavn.

Hvis brukeren er interessert i muligheter for jobb hos NIRAS, kan brukeren sende en søknad eller opprette en profil i NIRAS’ CV-database. Her vil brukeren bli bedt om å oppgi navn, adresse, e-post, kjønn, telefonnummer, utdanningsbakgrunn, CV, søknad og bilde, samt informasjonen angitt i CV-en. De dataene du skriver inn i kontaktskjemaer, f.eks. abonnement på nyhetsbrev eller jobbsøknader som sendes via våre elektroniske rekrutteringssystemer, vil bli behandlet av tredjepartsdatabehandlere. Disse vil ha tilgang til og vil behandle dine data.

Hvis du søker på våre utviklingsprosjekter og ønsker å søke muligheter der, vil du bli bedt om å registrere deg med fornavn, etternavn og e-post.

Vi kan lagre slike opplysninger for å behandle brukerens forespørsel og vil sørge for at opplysningene behandles forsvarlig, f.eks. ved å begrense adgangen til våre systemer. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 % sikker dataoverføring over Internett, ettersom andre kan fange opp slike overføringer på ulovlig vis. Brukeren er i siste instans ansvarlig for innsending av personlige opplysninger til oss.

Hvor lenge lagres informasjonen?

Hvis brukeren benytter NIRAS’ nettsted i forbindelse med jobbsøknader og oppgir navn, adresse, telefon og e-post, lagrer vi informasjonen i opptil 6 måneder etter brukerens registrering i vår jobbdatabase. Deretter slettes alle personopplysninger. Denne perioden vil kun forlenges med brukerens samtykke.

Hvem har tilgang til brukerens opplysninger?

Det er kun et begrenset antall medarbeidere hos NIRAS som har tilgang til brukerens opplysninger. Det vil si medarbeiderne i HR-avdelingen som mottar brukerens jobbsøknad. Dessuten driftes vårt nyhetsbrev av en IT-løsning som kun utvalgte IT-medarbeidere har tilgang til. 

Personopplysningene overføres kryptert over Internett.

Data brukes ikke i forretningsøyemed

Vi bruker ikke dataene som samles inn på sosiale medier, for eksempel LinkedIn, kommersielt, men vi samler kun inn de dataene som er nødvendige for å få en gitt applikasjon til å fungere.

Rettigheter

I henhold til dansk lovgivning er NIRAS forpliktet til å etterkomme brukerens forespørsel om innsikt, retting og sletting av data lagret hos NIRAS, dog med visse lovbestemte unntak.

Brukeren har rett til å påklage NIRAS’ måte å samle inn og behandle data på. Hvis brukeren vil ha informasjon om de opplysningene som er registrert, eller ønsker å trekke tilbake eventuelle samtykkeerklæringer, må brukeren kontakte NIRAS på e-post: samtykke@niras.dk.