Water Sectorpage Image

Fagspesialist for våre kunder

Vi arbeider som fagspesialist for våre klienter innen samtlige deler av vannsektoren og våre kompetanseområder.

Pågående oppdrag som vi arbeider med, er for eksempel:  

  • Spesialist innen overvann og klimatilpasninger for Exploateringskontoret Stockholmsstad 

  • Spesialist i oppdrag for Higab som omfatter utbygging av teknisk infrastruktur, VA-prosjektering, klimatilpasning, overvannshåndtering, fagkoordinering, etc.  

  • Spesialist for Vasakronan i Sverige angående overvann og klimatilpasninger, gjennomgang av dokumenter fra Trafikverket  

  • Spesialist for Svenska Bostäder angående overvann og klimatilpasninger innen detaljplaner 

  • Spesialist innen overvannshåndtering og klimatilpasninger for Hyresbostäder i Norrköping AB  

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25