Alexander Aronsson: 'Flere muligheter for prosjekter og arbeid i utlandet'

Sverige Portrait Alexander Aronsson 1 Edit (2)

Drenering og avløpsløsninger for 4 400 nye boliger, noe som krever 3D-modellering av 15 km rør og utforming av overvannsløsninger. Dette er bare noen av oppgavene 27-årige Alexander Aronsson jobber med i NIRAS i Sverige.

Til tross for at han er ny på NIRAS' kontor i Stockholm, får VA-designer Alexander Aronsson allerede en god del faglige utfordringer og ansvar i sin nye jobb.

“I arbeidet mitt fokuserer jeg hovedsakelig på å løse problemer. Det kan for eksempel være å forsyne et nytt boligområde med kloakkanlegg og vannledninger, å jobbe med store hovedledninger som forsyner tusenvis av mennesker med vann, eller utforming av overvannsløsninger. Hvert nye prosjekt er unikt og har sine egne utfordringer når det gjelder å lage et fungerende system som vil vare i lang tid“, sier Alexander, som har spesialisert seg på vann-, kloakk- og avløpsløsninger.

Motivert av utfordringer og gode kolleger

“Det som motiverer meg i jobben min, er muligheten til å utvikle meg som fagperson. Jeg motiveres også av de menneskene jeg omgir meg med. Å jobbe med fantastiske og erfarne medarbeidere gjør prosjektene og arbeidsdagene morsomme og interessante”, sier Alexander.

Alexander forteller at hvert nye prosjekt har sine utfordringer, som gir ham en mulighet til å lære noe nytt:

“Jeg føler at jeg utvikler meg mest når jeg står overfor en vanskelig oppgave som krever at jeg fokuserer hundre prosent på løsningen. Det er når du utfører en oppgave sammen med erfarne folk som du kan lære av, at du utvikler deg mest.”

“Det som motiverer meg i jobben min, er muligheten til å utvikle meg som fagperson. Jeg motiveres også av de menneskene jeg omgir meg med. Å jobbe med fantastiske og erfarne medarbeidere gjør prosjektene og arbeidsdagene morsomme og interessante.”

Alexander Aronsson, VA-designer, NIRAS i Sverige

Bedre muligheter i NIRAS

Ifølge Alexander er en stor del av det som gjør det attraktivt å jobbe i et stort, internasjonalt selskap som NIRAS, muligheten til å samarbeide med danske og norske kolleger på prosjekter i andre land.

“Akkurat nå arbeider vi med våre kolleger i Norge på et tunnelprosjekt der vi er ansvarlige for VA-design både i og over tunnelen. Vi står overfor en rekke utfordringer på grunn av de forskjellige standardene som finnes i andre land enn Sverige, og på grunn av de tekniske begrepene som brukes i prosjektet. Men dette er også fordelene ved å samarbeide, at vi lærer hvordan infrastrukturdesign gjøres i andre land”, sier Alexander Aronsson.

Les også

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452