Martine Baklien: Tverrfaglig samarbeid er en styrke

Office Daily Life. Martine Baklien MBAK . NS 08746

Sivilingeniør Martine Baklien ble ferdig med masteren sin i 2018, men har allerede engasjert seg dypt i flere Bane NOR-prosjekter på den nye avdelingen i Oslo.

Mange fjell medfører mange tunneler for å få transporten til å gli best mulig, både når det gjelder veier og jernbaner. Sivilingeniør Martine Baklien har tatt en master i tunneler, alle kurs innen ingeniørgeologi fra NTNU samt grunnkurs i geoteknikk.

Derfor jobber hun som tunnelspesialist i flere Bane NOR-prosjekter, hvor jernbaneprosjektering er sentralt. Hun planlegger spor i prosjekter enten når det skal etableres nytt kyssingsspor på Reinsvoll, eller når planoverganger skal saneres på Kongsvingerbanen. Samtidig bidrar hun med ingeniørgeologi, når det skal gjøres vurderinger av grunnforholdene i for eksempel prosjekt Hensetting Ski Syd (togparkering) og ny avgrening av Østre linje.

Tverrfaglig samarbeid gir større nettverk
Nettopp tverrfaglig arbeid er en styrke i prosjektene ifølge Martine:

«Jeg føler meg utfordret når jeg får mer ansvar i prosjektene hvor oppgavene innebærer stor tverrfaglighet og korte tidsfrister. Det er veldig motiverende å jobbe med gode kolleger og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Det gjør at man må tenke annerledes og har mulighet for å lære av dem med mer erfaring.»

Den store tverrfagligheten var en av grunnene til at Martine søkte jobben hos NIRAS:

«Jeg samarbeider daglig med mine danske kolleger. Fordelen er at man har et større nettverk med fagressurser slik at man får muligheten til å tilegne seg ny kunnskap.»

Vil du vite mer?

Martine Baklien

Martine Baklien

Head of Department

Oslo, Norway

+4792223302

Les også