Thomas prosjekterer jernbane for 6 milliarder kroner

Thomas Riis Østergård thro

Ingeniør Thomas Riis Østergaard er dansk og veldig glad i å jobbe i Norge. For tiden er han områdekoordinator og fagansvarlig på et gigantisk jernbaneprosjekt med ti km nytt dobbeltspor, to tunneler og en 800 meter lang jernbanestasjon i sentrum av Moss. Prosjektet er NIRAS' største infrastrukturprosjekt til dags dato.

Fra rørlegger i Randers til områdekoordinator og fagansvarlig på et milliardprosjekt i Norge. Ingeniør Thomas Riis Østergård er 33 år og har nytt godt av en bratt læringskurve siden han valgte å supplere sitt håndverkerfag med en ingeniørutdannelse. Han ble uteksaminert fra Aalborg Universitet i februar 2016 som diplomingeniør og begynte siden i NIRAS i 2018 etter 2,5 år hos en annen rådgiver. 

Etter ett år lokket en kollega ham en tur til Norge for å assistere på et motorveiprosjekt.

Thomas har blitt værende i Norge for å delta i Norges milliardinvesteringer til ny infrastruktur som byr på flere, større og faglige utviklende prosjekter.

Flere dager i uken tilbringer han på et prosjektkontor i kystbyen Moss 60 km sør fra Oslo, hvor han på prosjekteringssiden representerer NIRAS på et gigantisk jernbaneprosjekt. Thomas skal få samarbeidet med entreprenørkonsortiet MossIA ANS til å kjøre som smurt i olje – eller nå som vi er i Norge, gli som velsmurte ski.

"Det er rett og slett lettere å få et godt samarbeid når man sitter sammen. Man kan reise seg, ta tegningen i hånden og gjennomføre en idédugnad om løsninger hvis det oppstår utfordringer. Prosjektet er i byggefasen, og uforutsette ting krever hele tiden en rask løsning", sier Thomas.

Tverrfaglige utfordringer og forskjellige kulturer

Prosjektet i Moss har et samlet budsjett på 6,3 milliarder norske kroner og inneholder blant annet 10,3 km nytt dobbeltspor, hvorav 5 km er i tunnel og ny stasjon i Moss. Danmark har ikke jernbaneprosjekter av denne størrelsen. Det er til gjengjeld mange av dem i Norge.

"Norske infrastrukturprosjekter setter fart på din faglige og personlige utvikling, der du får prøve mye på kort tid", forteller Thomas.

I begynnelsen var det en utfordring at han måtte holde alle prosjekterings- og designpresentasjonene for NIRAS' storkunde Bane NOR på engelsk.

"Jeg hadde sommerfugler i magen siden det finnes mange svært fagspesifikke ord, men nå er jeg på hjemmebane", sier Thomas. 

Han peker også på at han daglig må forholde seg til mange ulike disipliner innenfor f.eks. vei, jernbane og avløp, og entreprenøren har ansatte fra både Spania, Tyskland, Italia og Frankrike med forskjellige kulturer.

Synergier mellom NIRAS’ kontorer i Norden

I motsetning til i Danmark er det i Norge ofte krav om at alt skal modelleres fullt i 3D. Det stiller store krav til NIRAS-medarbeiderne som sitter og designer de ulike fagdisiplinene.

"I Danmark kan man i de fleste tilfeller klare seg med en god «gammeldags» tegning, men dette prosjektet er modellbasert. Det betyr at det sjelden blir produsert tegninger, og at alle detaljene i stedet blir modellert i 3D. Det er utfordrende, og NIRAS-designerne får virkelig kjørt seg. Alt skal være med og henge sammen", sier Thomas.

Til det store designarbeidet nyter NIRAS godt av synergier fra de ulike nordiske kontorene, hvor alle jobber sammen på tvers av landene. Veiene blir f.eks. tegnet av medarbeidere i Oslo, Allerød og Aalborg. Ledninger, avløp, fjernvarme og regnvannsforanstaltninger fra Århus, overflatevann fra Stockholm og landskapstilpasning i Allerød.

Dra til Norge

På hjemmekontoret i Oslo setter Thomas pris på god sparring fra for eksempel NIRAS' direktør for Norge, Theis Tarp Rasmussen, og å være en del av et ungt team som er flinke til å være sosiale sammen.

"Unge mennesker må bare se å komme seg av sted. Det er spennende og utviklende å komme til Norge, og du kan bli med på prosjekter som har en størrelse som slett ikke finnes hjemme i Danmark", oppfordrer Thomas. 

Om prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad

Jernbaneprosjektet Sandbukta–Moss–Såstad skal bedre kapasiteten for både passasjerer og gods, og skape grunnlag for bedre togreiser for folk som bor på Østlandet. Prosjektet er en del av Bane NORs oppgradering av Intercity-forbindelsene i det sørøstlige Norge.

Bane NOR bygger 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km og en ny jernbanestasjon i Moss. 

Forberedelsesarbeidet startet høsten 2017. Byggingen startet på hovedarbeidet i 2019. De første togene er planlagt å kjøre i 2024. Prosjektet avsluttes i 2025.

Vil du vite mer?

Thomas Riis Østergaard

Thomas Riis Østergaard

Consultant

Oslo, Norway

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: