Elverdam Highway 2013 Ns 06812 Foto Jon Nordahl (1)

Veier

NIRAS tilbyr komplette helhetsløsninger innen anlegging av veier og trafikkplanlegging med et sterkt fokus på miljø og bærekraft. Vi har mange års erfaring med en lang rekke forskjellige veiprosjekter i hele Norden.

Ekspertene våre sikrer at alle forhold vedrørende selve prosjekteringen og anleggsarbeidet er i orden, samt at alle aspekter vedrørende nasjonal lovgivning, EU-forskrifter, arbeidsmiljø, miljø, trafikksikkerhet og andre forhold også er fullstendig avklart.

Ekspertene våre har planlagt og gjennomført veiprosjekter som spenner fra prosjektering og bygging av motorveier og veier til gater, nye byområder, torg og byrom og videre til sykkel- og gangveier. I tillegg jobber ekspertene våre også med drift og vedlikehold av veier. Tjenestene våre omfatter miljørådgivning i forbindelse med veibygging, og vi er en av Nordens ledende rådgivere når det gjelder bærekraftige løsninger.

Mobilitet, trafikksikkerhet og bærekraft

Mobilitet, trafikksikkerhet og bærekraft er nøkkelord når vi jobber med veier i NIRAS. NIRAS’ eksperter designer fremtidens infrastruktur og bistår med alt fra tilstandsvurderinger og prosjektering av veier og stier til byggemodning.

Vi prosjekterer veier i det åpne landskap gjennom følsom natur, og vi tenker ut gater og torg i byer slik at byrommet utnyttes optimalt og oppleves som trygt og attraktivt.

Arbeidet vårt er alltid kjennetegnet av svært høy faglighet, en positiv tilnærming i alle fasene av prosjektet og en høy grad av dialog med alle involverte parter. Takket være vår store faglige spennvidde har vi eksperter som kan løse stort sett alle slags oppdrag innen anlegging og prosjektering av veier.

Veier og motorveier

Anlegging av motorveier og veier er ofte komplekse prosjekter der man må ta hensyn til mange eksterne forhold. I NIRAS har vi en lang rekke ulike fageksperter som samarbeider på tvers for å sikre at veiprosjektene våre gjennomføres så effektivt som mulig.

Vi har eksperter til alle fasetter av veiprosjekter, enten det er snakk om miljørådgivning og konsekvensutredninger eller geoteknikk og boring for å undersøke jordbunnsforhold.

Sykkel- og gangveier

Vi prosjekterer sikre sykkel- og gangveier, og vi er eksperter i å bistå kommuner, forvaltninger og forsyningsselskaper med å utføre tilstandsvurderinger og tilby drift av veier, parker og grønne områder samt vintertjeneste innenfor det samme.

Våre eksperter har stått for et stort antall sykkelprosjekter over hele landet – inkludert sykkel- og gangbroer. Våre trafikk- og mobilitetseksperter er vant til å prosjektere sykkelstier inn i helhetsløsninger, slik at man får bærekraftige løsninger med trafikksikkerheten i høysetet.

Byggemodning

NIRAS’ eksperter har også stor erfaring med byggemodning. Vi adresserer og håndterer alle utfordringer med klimatilpasning, natur, jordbunn, miljø, trafikk, vei- og stianlegg, grønne områder og forsyningsanlegg.

Som alltid har NIRAS et sterkt fokus på bærekraft. Vi streber etter å finne de løsningene som gir det minste energi- og ressursforbruket, slik at byggemodningsprosjektene våre blir så bærekraftige og økonomiske som mulig.

Miljørådgivning og bærekraft

I NIRAS har vi et sterkt fokus på miljø og bærekraft i prosjektene våre, og vi tilstreber også å finne de mest bærekraftige løsningene i veiprosjektene. Vi har også stor kompetanse på klimatilpasning, noe som avspeiles i arbeidet med veiprosjekter.

Vi kan bistå med å finne løsninger som kan forebygge flom. Ekspertene våre har for eksempel jobbet på prosjekter med såkalte klimaveier, som har et innovativt belegg som kan absorbere store mengder vann i forbindelse med skybrudd og andre typer ekstremvær.

NIRAS har også bidratt til å beregne hvordan asfalt med redusert rullemotstand kan redusere bilenes drivstofforbruk.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: