Hver 8. krone som NIRAS tjener de neste 10 årene skal investeres i å støtte det grønne skiftet

NIRAS Welcon TEB JENS SGRA JUHL.

Her besøker en delegasjon fra NIRAS selskapet Welcon, som leverer komponenter til vindturbiner.

Toppledelsen i NIRAS er på utkikk etter enda et medlem til konsernledelsen – en ny konserndirektør for energi vil stå i spissen for en nyopprettet arbeidsgruppe for grønn energiomstilling. Det strategiske initiativet betyr massive investeringer de neste ti årene.

6. april, 2022

NIRAS har besluttet å øke sitt bidrag til det grønne skiftet betydelig i løpet av de neste ti årene. Ambisjonen er å bli Skandinavias ledende rådgiver innen fornybar energi.

Den strategiske satsingen inkluderer massive investeringer i forskning og utvikling, kompetanseutvikling, partnerskap og rekruttering innen vindenergi, elektrisitet og grønne brennstoffer. Investeringene tilsvarer at hver åttende krone som NIRAS tjener går til innsatsen for grønn energiomstilling. Investeringen forventes å begynne å bidra til NIRAS' inntjening i 2027 og vil omfatte 400 nyansettelser.

Bare i Danmark må det investeres hundrevis av milliarder kroner i grønn energiomstilling de neste 10 årene. 

Carsten Toft Boesen, adm. direktør i NIRAS.

”NIRAS har jobbet med fornybar energi i mange år – faktisk helt siden Brundtland-rapporten ble publisert i 1987. Derfor ligger det naturlig i vårt DNA at vi må bidra til det grønne skiftet. Vi har nå lagt en ambisiøs plan for dette, som skal løpe over de neste 10 årene med et fastbestemt høyt investeringsnivå i alle år,” sier Jens Brandt Bering, som er forsyningsdirektør i NIRAS.

På jakt etter enda en konserndirektør

En del av det strategiske initiativet er å utvide toppledelsen med en ny konserndirektør for energi. Denne personen skal stå i spissen for en nyopprettet arbeidsgruppe spesialisert på grønn energiomstilling, som skal jobbe på tvers av alle selskapets konsulentområder.

Så lenge vi går i riktig retning sammen, er det ingen som vil bli etterlatt.

Jens Brandt Bering, direktør for forsyning i NIRAS.

Dette er basert på en fast overbevisning om at samarbeid på tvers av ingeniørfag, samt viljen til å inngå brede partnerskap. Vil være avgjørende for at tempoet og innovasjonskraften økes tilstrekkelig når det gjelder omlegging til fornybar energi.

”Bare i Danmark må det investeres hundrevis av milliarder kroner i grønn energiomstilling de neste 10 årene. Vi ønsker å bli en enda mer attraktiv partner i overgangen til fornybar energi, og NIRAS har allerede et meget godt grep om blant annet miljøstudier og tillatelser, samt elektrifisering, vind, sol, sektorkobling, PtX og energiøyen i Nordsjøen,” sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen.

”Vi jobber med alle som ønsker å bevege seg i riktig retning, uavhengig av utgangspunkt”

Satsingen dekker alle energiområder og -former med mål om å flytte disse mest mulig i retning av fornybar energi – og på den mest samfunnsøkonomiske optimale måten. Det betyr at NIRAS er klare til å samarbeide med alle som ønsker grønn energiomstilling.

”Nesten alle bedrifter og organisasjoner er klar over deres CO2-avtrykk og behovet for omstilling til fornybar energi. Mange nye, kjempespennende bedrifter, som utvikler og leverer løsninger for det grønne skiftet, dukker opp i landskapet. Vi vil gjerne samarbeide med bedriftene og organisasjonene som jobber med og ønsker en grønn energiomstilling,” sier Jens Brandt Bering og fortsetter:

”Vi går over til det grønne skiftet med et pragmatisk tankesett. Alle kan og bør bidra av hensyn til Parisavtalens mål. Det handler også om å skape fremskritt med grønn energi der det er mest nødvendig. Så lenge vi går i riktig retning sammen, er det ingen som vil bli etterlatt. Det hender at det perfekte blir det godes verste fiende – vi har ikke råd til at det skjer i det grønne skiftet. Ikke minst fordi vi må sørge for høy forsyningssikkerhet underveis, da vi ellers risikerer å miste den helt store folkelige og dermed politiske oppslutningen. For NIRAS er ikke fortid, utgangspunkt og bedriftsprofil avgjørende, men det er i stedet ambisjon, tempo og retning,” sier han.

Parallelt med strategien for grønn energiomstilling i NIRAS-konsernet vil NIRAS-stiftelsen styrke sin satsing på forskning og utvikling innen transformasjon til fornybare energikilder, samt sitt fokus på oppkjøp av selskaper innenfor samme område.

400

nye kollegaer innen energi de kommende årene.

Vil du vite mer?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Henrik Juhl

Henrik Juhl

Senior Market Director

Allerød, Denmark

+45 4299 5413

Se også: