NIRAS bistår Bane NOR med å utarbeide klimaregnskap på konsernnivå

Theis Tarp Rasmussen TTR NS 10152

Når Bane NOR i de kommende årene skal videreutvikle sitt klimaregnskap, skjer det i samarbeid med miljø- og bærekraftavdelingen i NIRAS. Bane NOR og NIRAS har allerede et velfungerende samarbeid, blant annet med klimarapport for delelektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen, utarbeidelse av flere miljøoppfølgingsplaner for et større KL-AT prosjekt, samt en rekke store prosjekteringsoppdrag rundt om i Norge.

9. september, 2022

Bane NOR har de siste årene gradvis utviklet og utvidet sitt klimaregnskap, i henhold til GHG-protokollen, som er den ledende standarden for klimagassrapportering på virksomhetsnivå. Nå er regnskapet modent for en videreutvikling der utslipp fra Bane NOR sin verdikjede utenfor egen virksomhet står for tur.

«For at klima skal inngå i beslutningsunderlaget, må vi forsikre oss om, at vi har med alle utslipp som er vesentlige og som vi kan påvirke. Vi må også sikre smidig datainnhenting framover; ingen enkel oppgave i en så stor virksomhet som Bane NOR. Vi er glade for å ha med NIRAS på dette utviklingsløpet.» sier Siri Martiradonna, fagområdeansvarlig klima og miljø i Bane NOR.   

«Vi er utrolig stolte av å bli valgt ut til å bistå Bane NOR med et mer komplett klimaregnskap (Scope 1-3) og være en medspiller på veien til å redusere utslippene på konsernnivå», sier Prosjektleder for NIRAS, Ragnhild Stamer Ekerholt. «Bane NOR er en stor og kompleks organisasjon med en rekke divisjoner og en mengde prosjekter, og det er slike komplekse oppgaver vi brenner for å løse», sier hun videre.

Bane NOR er en av NIRAS’ største og viktigste kunder i Norge og det er gøy å se at vårt skandinaviske set-up, med bruk av kompetanse og fagekspertise på tvers av landegrensene, nå også lykkes på miljø- og klimasiden.

Eivind Bøe, direktør for Marked og utvikling

Oppgaven med klimaregnskapet er todelt, der første del går på å utvikle prosess og modell frem mot nyttår 2022.  Andre del av prosjektet blir å utarbeide klimaregnskapet for 2022, dette arbeidet gjøres våren 2023. Oppdraget har i tillegg opsjoner for utarbeidelse av klimaregnskapet for 2023 og 2024.

Railway Track NS 10184 (1)