split image of a man and woman giving a presentation

NIRAS holdt innlegg på energiseminar

NIRAS holdt to faglige innlegg på seminaret «Stø kurs mot nullenergi» i Stavanger i forrige uke.

12. mar 2019

NIRAS deltok på seminaret «Stø kurs mot nullenergi» i Stavanger i forrige uke. Seminaret ble arrangert  av RIF og VVS-foreningen i Rogaland. NIRAS bidro med to faglige innlegg på seminaret.

Nora O. Schjoldager, miljørådgiver på Oslokontoret, holdt et innlegg om sammenhengen mellom energiberegninger og klimagassberegninger. Energibruk er årsaken til en stor andel av verdens globale klimagassutslipp og tiltak som kan redusere energibehovet vil dermed også ofte gi reduserte klimagassutslipp.  NIRAS har mye erfaring med klimagassberegninger for ulike prosjekter, alt fra store bygg- og anleggsprosjekter til klimagassregnskap for renovasjonssystemer og kommunedrift. Nora gikk gjennom ulike begreper og metoder som benyttes til klimagassberegninger med særlig vekt på energibruk i bygg.

Pål André Z. Johansen, energirådgiver på Stavangerkontoret og styremedlem i VVS-foreningen,  presenterte Stavanger kommunes prosess med energimerking og energitiltak. Denne prosessen har pågått over flere år og NIRAS har både gjennomført energimerkingene samt prosjektert og fulgt opp utskifting av over 100 ventilasjonsanlegg. Både prosjektenes oppbygging og arbeidsprosess, samt eksempler på de svært gode energibesparelsene prosjektet har oppnådd, ble presentert. Pål André har vært prosjektleder  og har vært involvert i alle prosjektfasene, og kunne derfor stille opp på kort varsel da kommunens prosjektleder måtte melde avbud.

For mer informasjon om NIRAS’ rolle og resultater fra disse prosjektene se : http://nirasnorge.no/nyheter/store-besparelser-i-energiforbruk-knyttet-til-utskifting-av-ventilasjonsaggregater/»