Energihuset

Energibygget 742X284

NIRAS Norge Miljø bidrar med rådgivning under etableringen av nullutslippsbygget Energihuset.

6. oktober, 2017

NIRAS Norge er involvert i etableringen av Energihuset i Stavanger

Ipark Stavanger er et internasjonalt senter som driftes av Ipark Eiendom AS. I samarbeid med blant annet NIRAS skal de etablere Energihuset. Enova støtter prosjektet med 1 million kroner.

Huset skal gi et positivt miljøregnskap

Energihuset skal være et plusshus, ZEB-OM. Dette betyr at det er et nullutslippsbygg, som «betaler tilbake» klimagassutslippene fra byggeprosessen. For at regnskapet skal gå i balanse, må bygget levere mer energi enn det bruker i løpet av livsløpet.

Innovative datasystemer skal stimulere til klimavennlig adferd

Energihuset skal blant ha grønne tak med solceller, og optimalisere klimatisering av atrium. Idéene som settes i livet skal være innovative, og skal bane vei for nye bærekraftige bygg, samt forskning og utvikling i inn- og utland.

Innovative datasystemer og forretningsmodeller gjør at leietakere og brukere av huset skal stimuleres til en klimavennlig adferd. Bygget vil presse grenser når det gjelder bærekraftige og innovative løsninger, i form av byggets utforming, datasystemer og tekniske løsninger.

Løsningene som brukes i det nye Energihuset skal ligge i front, og være et forbilde for andre teknologiske løsninger i fremtiden.

Se våre ledige stillinger, og søk i dag!

Les også