NIRAS kjøper den svenske miljørådgiveren AquaBiota

Fra Venstre Aquabiota Matin Isaeus And TOH 1600X900px

Med oppkjøpet av AquaBiota styrker NIRAS sin posisjon som et ledende miljøkonsulentselskap i Skandinavia og som en sentral rådgiver i arbeidet med å bygge ut global vindkraft til havs.

19. august, 2022

«Med kjøpet av AquaBiota styrker NIRAS sin posisjon i Sverige med ytterligere 25 miljøkonsulenter som primært er spesialisert innen marinbiologi og limnologi (innsjøer og bekker). AquaBiota har en sterk profil når det gjelder private investorer, noe som komplementerer vår portefølje av store rammeavtaler med offentlige kunder. At mange av AquaBiotas kunder er viktige aktører i arbeidet med å utvikle bærekraftig energi er helt i tråd med NIRAS sine satsingsområder og fremtidige strategi», forteller Tomas Hjorth, NIRAS' markedssjef for Miljø i Sverige.

Cirka 300 miljøkonsulenter

Med AquaBiota teller NIRAS sin organisasjon nå rundt 75 miljøkonsulenter i Sverige. De er en del av et skandinavisk nettverk i NIRAS-gruppen på ca. 300 miljøkonsulenter. NIRAS sin kompetanse tilbyr et bredt spekter av miljøtjenester, bl.a. knyttet til forurensede grunnområder, EIA og tillatelsesprosesser, Environmental Due Diligence, miljøovervåking og miljøpåvirkninger, miljø i kontrakter samt modellering og GIS.

Om NIRAS og AquaBiota

NIRAS og AquaBiota leverer et bredt spekter av miljøkompetanse og konsulenttjenester for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og legger vekt på å kombinere teknisk kunnskap, effektive prosjektleveranser og god kundeservice. Organisasjonene er drevet av kunnskap, og ansatte oppmuntres til kontinuerlig å lære nye ting og utvikle sine ferdigheter.

«NIRAS og AquaBiota deler visjonen om å utvikle vår kompetanse og tjenester, å være i forkant av miljørådgivning og dermed alltid kunne være en sterk støtte for våre kunder, samtidig som vi kan tilby våre ansatte de beste utviklingsmulighetene,» forteller Martin Isaeus, administrerende direktør i AquaBiota.

Bidra til den grønne omstillingen på en bærekraftig måte

Med AquaBiota styrker NIRAS sin ledende posisjon innen EIA og tillatelsesprosesser når det kommer til å bygge havvindmølleprosjekter. NIRAS har jobbet med utvikling av havvindparker i mer enn 20 år, først i Danmark og deretter i Storbritannia og globalt. Sammen har NIRAS vært involvert i prosjekter med en samlet kapasitet på over 50 GW.

«Sammen med AquaBiota har vi mulighet til å videreføre og utvide våre leveranser av plan- og tillatelsesprosesser for nye prosjekter sammen med våre kunder for å bidra til det grønne skiftet», forteller Betina Heron, virksomhetsleder for Miljø & Vind i NIRAS.

Les mer på AquasBiotas nettside

Vil du vide mere?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Vice President ENNO

Oslo, Norway

Se også: