Thomas B Olsen
NIRAS har kjøpt det britiske selskapet Integrated Food Projects, som yter uavhengig rådgivning til mat- og drikkevarebransjen. Fra venstre til høyre: Andy Tebbuttt (MD Operations, IFP) Thomas B. Olsen (Senior Vice President, NIRAS), Philip Chatfield (CEO, IFP), Matthew Carr (MD Commercial, IFP).
Nyhet

NIRAS kjøper rådgivningsfirma som spesialiserer seg på mat- og drikkevarebransjen i Storbritannia

NIRAS har kjøpt det britiske selskapet Integrated Food Projects, som yter uavhengig rådgivning til mat- og drikkevarebransjen. Oppkjøpet styrker NIRAS’ muligheter for å levere komplette rådgivnings- og ingeniørløsninger innenfor mat- og drikkevarebransjen både i Storbritannia og på globalt plan.

03. mar 2020

NIRAS har med oppkjøpet av Integrated Food Projects (IFP) styrket sin strategiske posisjon med hensyn til uavhengige rådgivnings- og ingeniørløsninger innenfor den britiske og internasjonale mat- og drikkevaresektoren. Som en del av oppkjøpet har NIRAS også kjøpt selskapets datterselskap SDA Design Consultants, som er et rådgivende selskap innen bygg- og anleggsteknikk. Dette vil øke NIRAS' designkapasitet i Storbritannia.

Oppkjøpet av IFP og SDA Design Consultants sikrer NIRAS en ledende posisjon blant uavhengige rådgivere innenfor mat- og drikkevarebransjen i Storbritannia.

«Vi er svært glade for oppkjøpet, og vi er overbevist om at kundene våre vil få stor glede av NIRAS' og IFPs forente kompetanse. Ekspertisen i selskapene våre utfyller hverandre, og vi kan tilby kundene våre en komplett pakke med virksomhetsrådgivning og avanserte tekniske ingeniørløsninger innenfor mat- og drikkevarebransjen», sier Thomas B. Olsen, som er direktør i NIRAS.

IFP øker NIRAS' kapasitet

Med integreringen av IFP-gruppen vil NIRAS øke sin strategiske kapasitet innenfor virksomhetsendring og optimalisering av leveringskjeder, samt innenfor design og etablering av produksjonsanlegg for matvarer. IFP-konsernet har i løpet av de siste 20 årene bygget opp en sterk kundeportefølje innenfor mat- og drikkevaresektoren, og selskapet har de senere årene jobbet inngående innenfor det dynamiske området for plantebaserte matvarer.

NIRAS' oppkjøp gir også IFPs ledergruppe mulighet for å fortsette virksomhetens vekst og oppfylle målsettingen om å utvikle virksomheten internasjonalt, samtidig med at man kan støtte kundene med et bredere spekter av tjenester.

«Det nye samlede teamet innenfor NIRAS, IDF og SDA kan nå trekke på en rekke nye kompetanser som tilfører en ny dimensjon til de tjenestene vi tilbyr. Ved å bli en del av NIRAS har IFP styrket sin posisjon betydelig innenfor den britiske og europeiske mat- og drikkevaresektoren», sier Philip Chatfield, som er administrerende direktør for Integrated Food prosjekter.

Ende-til-ende-løsninger

For NIRAS' vedkommende betyr innlemmelsen av IFP-gruppen at virksomheten kan diversifisere og forbedre ytelsene til den britiske mat- og drikkevarebransjen.

«For NIRAS og IFP-gruppen betyr dette oppkjøpet at vi kan tilby komplette løsninger som dekker alle behovene kundene våre har innenfor virksomhetsrådgivning, prosessdesign og ingeniørløsninger innenfor den britiske og europeiske mat- og drikkevaresektoren», sier Thomas B. Olsen.