Omfattende utvidelse av lakseslakteri i Norge

Mhp1110361

12. juni ble Marine Harvest sin utvidelse av lakseslakteriet Ryfisk i Norge, offisielt åpnet. NIRAS har designet fabrikkutvidelsen som har økt produksjonskapasiteten til fabrikken betydelig.

27. juni, 2018

Den omfattende utvidelsen av Marine Harvest sitt lakseslakteri Ryfisk, som ligger i fjordene innenfor Stavanger i Norge, ble offisielt åpnet den 12. juni. Ombyggingen og utvidelsen inkluderer nytt lakseproduksjonsutstyr, ny automatisk emballasjeløsning for fisk og et nytt skip for fiske og bløgging til sjøs, og transport til fabrikken for videre behandling, pakking og utsendelse.

Å designe en fabrikk for framtidens etterspørsel

Marine Harvest er verdens største lakseoppdrett- og videreforedlingsbedrift, med en årlig omsetning på mer enn 25 milliarder norske kroner. Ryfisk-fabrikken er en av fire hovedproduksjonssteder i Marine Harvest sin produksjonskjede.

Fabrikken trengte en utvidelse for å håndtere den økende etterspørselen etter laks. NIRAS, som har vært en pålitelig rådgiver for Marine Harvest gjennom mange år, ble involvert for å designe fabrikkutvidelsen fra den første oversiktsplanleggingenhygienisk design og vurderinger i forbindelse med mattrygghet og optimal produktivitet, helt fram til det endelige detaljerte designet. NIRAS håndterte i tillegg anbudsinnsamlingen av produksjonsutstyret, byggearbeidet og verktøyene.

"Dybdekunnskap om design av matvarefabrikker i det norske markedet kombinert med stor ekspertise innen rådgiving av danske matprodusenter var avgjørende når vi valgte NIRAS som vår rådgiver. Og det viste seg å være nettopp det riktige valget for oss," sier fabrikksjef Per-Magne Gabrielsen. 

Betydelig kapasitetsøkning

Resultatet av utvidelsen, som ble fullført innenfor tidsrammen og budsjettet, er betydelig: Den nye fabrikken har en slaktekapasitet på 70 000 tonn laks hvert år. Dette tallet var tidligere 42 000 tonn. På en normal dag, kan fabrikken slakte ca. 300 tonn laks.

"NIRAS har levert sterke løsninger som sikrer at produksjonen kan møte fremtidig etterspørsel, samtidig som den møter behovet for trygg matproduksjon og trygge og sikre arbeidsforhold," sier fabrikksjef Per-Magne Gabrielsen.

Støtter bærekraftig utvikling

Marine Harvest har, som mange andre sentrale aktører i matforedlingsindustrien, innarbeidet FNs bærekraftig utviklingsmål i sitt arbeid.

I forbindelse med utvidelsen av Ryfisk-fabrikken, har NIRAS bidratt til å etablere en moderne og meget effektiv fabrikk som støtter Marine Harvest sin ambisjon om å lede en positiv utvikling mot rent vann og ren energi, bare for å nevne noe.

Vil du vite mer?

Bjarne Christensen

Bjarne Christensen

Managing Consultant

Odense, Denmark

+45 2076 2003

Les også