NIRAS kjøper sitt tredje selskap i Norge

Byggherrerådgivning og utviklingsbistand får nå lokal tilstedeværelse i Norge, og NIRAS fortsetter dermed å forankre sine tjenester lokalt i Norge.

22. oktober, 2015

NIRAS har kjøpt 51 prosent av aksjene i Oslo-selskapet ENSI AS, med opsjon på å kjøpe resten av aksjene.

«Vi har en ambisjon om vekst i Norge, og det ønsker vi å oppnå bl.a. gjennom oppkjøp. Det er jo flott at vi får til dette,» sier direktør Allan J. Christensen:

«ENSI AS gir oss muligheten til å tilby tjenester med lokal forankring på ytterligere to forretningsområder i Norge, nemlig byggherrerådgivning og utviklingsbistand,» fortsetter han.

Gleder seg over mulighetene

ENSI AS eies av de to grunnleggerne, Trond Dahlsveen og Tor-Eigil Robertsen. De skal begge fortsette i selskapet som ansatte, og gleder seg over mulighetene NIRAS-gruppen gir ENSI AS.

«Vi er veldig små, men har likevel lang og bred erfaring. Vi utfyller NIRAS’ virksomhet innen utviklingsbistand veldig godt, og innen byggherrerådgivning blir det også spennende å kunne benytte seg av NIRAS’ erfaring og kompetanse,» sier Trond Dahlsveen.

Åtte av ENSI AS's i alt elleve ansatte jobber på Norges-kontoret, som ligger i Trondheimsveien nordøst i Oslo. Her jobber fire stykker med byggherrerådgivning og tre stykker med utviklingsbistand med fokus på energioptimalisering. I tillegg har de en administrativ ansatt. ENSI AS har også en medarbeider i Bulgaria og to i Russland, som begge jobber med utviklingsbistand.

Utviklingsbistand

«Tilstedeværelsen i Oslo er positiv for vårt fokus på NORAD som en viktig kunde,» sier Tor Lundström, som er forretningssjef i NIRAS med ansvar for virksomhetene innen utviklingsbistand.

«Samtidig gjør tilstedeværelsen på Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia oss sterkere gjennom den kompetansen, de nettverkene og de referansene ENSI AS gir oss,» tilføyer han.

Byggherrerådgivning

Samtidig styrker kjøpet av ENSI AS NIRAS’ posisjon i Norge innen byggherrerådgivning.

«Vi er en skandinavisk byggherrerådgiver. ENSI AS er en viktig brikke for oss i Norge, og gir oss flere muligheter når det gjelder både offentlige tjenester og privat sektor. Vi ønsker dessuten å øke bemanningen i Norge ytterligere,» sier Anders Kirk Christoffersen, forretningssjef i NIRAS med ansvar for bl.a. byggherrerådgivning.

Flere oppkjøp på ønskelista

Allan J. Christensen forklarer at NIRAS’ ambisjoner om oppkjøpsbasert vekst i Norge ikke stopper med kjøpet av ENSI AS. NIRAS etablerte seg i Norge i 2012 gjennom oppkjøpet av de to selskapene smi og Promitek.

Les også