NIRAS har høye ambisjoner for vekst etter fusjon

Fusjonen mellom ALECTIA og NIRAS skaper en sterkere skandinavisk rådgiver med alle ytelser under ett tak. Det betyr nye, markante ambisioner om ytterligere vekst på utvalgte forretningsområder, forteller adm. direktør Carsten Toft Boesen.

26. apr 2017

Fusjonen mellom NIRAS og ALECTIA er på plass. Det nye NIRAS er en enda sterkere, skandinavisk rådgiver med 2 100 ansatte og globale ambisjoner innenfor NIRAS’ kjerneekspertise.

For alle NIRAS’ forretningsområder bringer fusjonen med seg nye muligheter for både kunder og medarbeidere. Flere forretningsområder og et enda bredere ekspertisefelt åpner for nye og mer komplette løsninger til nåværende kunder, og for å kunne tilby firmaets ytelser til nye kunder og markeder.

I Danmark er NIRAS blant markedslederne innenfor forretningsområder som blant andre bygg, fornybar energi, prosessindustri, samt miljø, vann og infrastruktur.  I Sverige og Norge har NIRAS fått et solid fundament, og store ambisjoner om ytterligere vekst på alle områder.

”Ambisjonen er å skape en tresifret millionvekst frem mot 2020. Veksten skal skje i Sverige og Norge innenfor sykehus og prosessindustri, i utvalgte utviklingsland, innenfor «Food & Beverage», og ikke minst via økt samarbeid med nøkkelkunder,” sier adm. direktør i NIRAS Carsten Toft Boesen og fortsetter:

”Vårt faglige miljø er blitt enda sterkere. Det gir kundene våre adgang til flere ytelser og dypere ekspertise under ett tak. Med økt geografisk dekning står vi markant bedre med tanke på de markedene vi opererer på. Det styrker konkurranseevnen og posisjonen vår i markedet, bl.a. som en førende rådgiver innenfor bygg og industri, ” sier han.

Fremtidens arbeidsplass

Fusjonen gagner også firmaets medarbeidere. Med 2 100 medarbeidere er NIRAS nå en arbeidsplass der det i enda større grad er plass til å utvikle spesialister med optimale muligheter for å gjøre karriere. Det er det bruk for både nå og i fremtiden, når konkurransen om å tiltrekke og holde på dyktige medarbeidere tilspisser seg.

”Både faglig, geografisk og kulturelt er det en god match mellom våre virksomheter, som begge bygger på årelang erfaring og stolte ingeniørfaglige tradisjoner. Flere medarbeidere har arbeidet i begge virksomheter, og andre kjenner hverandre fra prosjekter. Den nye virksomheten bygger videre på fellestrekk som høy faglighet, lojalitet, engasjement og et flatt hierarki, noe som sikrer handlekraft,” sier Carsten Toft Boesen.

Dessuten er bæredyktighet et nøkkelord i verdigrunnlaget til begge firmaene.

”Vi bruker ekspertisen vår til å skape bæredyktige løsninger for kundene våre, og bidrar slik til de fleste av FNs 17 mål for bæredyktig utvikling,” sier Carsten Toft Boesen.

Muskler til ytterligere vekst

Fusjonen er gjennomført på fondsnivå. Det sikrer at NIRAS har full finansiell styrke til å investere i ytterligere vekst.

Les mer om fusjonen her.