Man and CEO Carsten Toft Boesen standing outside entrance

ALECTIA og NIRAS fusjonerer

22. des 2016

Med fusjonen av ALECTIA og NIRAS blir det skapt en ny, stor aktør blant rådgivende ingeniører som med sitt solide, danske fundament er klar til å vokse internasjonalt. Begge virksomhetene har hele tiden hatt offensive vekststrategier, og dem vil man fortsette med.

«Vi får større volum og kan tilby kundene enda mer – i én enkelt bedrift. Vi blir markedsledende i alle sektorene som vi opererer i. Vi får svært sterke fagmiljøer, noe som gjør den nye bedriften til en attraktiv arbeidsplass for de beste spesialistene», sier administrerende direktør i NIRAS, Carsten Toft Boesen.

«De mer robuste fagmiljøene utgjør en solid plattform for å vinne større og mer komplekse prosjekter, og medarbeiderne får flere og nye karrieremuligheter», påpeker NIRAS-direktøren. Samtidig er det opplagte synergieffekter som gjør den fusjonerte virksomheten mer konkurransedyktig.

Styrket konkurranseevne

ALECTIAs administrerende direktør, Jesper Mailind, var den som tok initiativet til dialogen som nå fører til fusjonen. Han mener at de to virksomhetene passer godt sammen, og at fusjonen gir det riktige grunnlaget for fremtiden.

 «I en bransje som konsoliderer seg både nasjonalt og internasjonalt, har målet vårt med fusjonen vært å skape et solid grunnlag for fremtidig vekst. Med fusjonen styrker vi konkurranseevnen og får de beste forutsetningene for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen», sier Jesper Mailind.

 «I tiden fremover vil vi kunne tilby kundene enda bredere ekspertise, og vi får et solid grunnlag for å løse fremtidens oppgaver. Samtidig skaper vi bedre utviklingsmuligheter for medarbeiderne våre og dermed en mer attraktiv arbeidsplass», sier han.

Fortsatte vekstambisjoner

Dette er første gang to av bransjens største bedrifter fusjonerer. Fusjonen vil bli gjennomført først ved sammenslåing av de to fondene som er hovedaksjonærer, og deretter de operative selskapene. I stedet for at det brukes penger på oppkjøp, starter den nye bedriften med summen av de to bedriftenes finansielle styrke. Derfor fortsetter man vekststrategien, spesielt internasjonalt.

«Vi får enda større finansiell styrke til å realisere vekststrategien vår. Vi skal utvikle oss fra å være en overveiende dansk virksomhet til å bli en skandinavisk virksomhet med internasjonal orientering som skaper bæredyktige løsninger på de store globale samfunnsutfordringene», sier Carsten Toft Boesen.

NIRAS administrerende direktør, Carsten Toft Boesen, vil lede den nye bedriften. ALECTIAs administrerende direktør, Jesper Mailind, tiltrer en ny stilling – i en annen bransje – 1. april 2017.

Last ned høyoppløselig bilde