NIRAS oppretter ny felles skandinavisk forretningsenhet for jernbaner

Rail Norway At Krossen Sira Project Cropped

Det danske konsulentselskapet NIRAS har opprettet en ny felles skandinavisk enhet for jernbaner. Den nye enheten er oppretet som følge av, at Niras har fått stadig flere oppgaver på store prosjekter i Norge og Sverige de siste årene.

13. september, 2021

NIRAS' nye jernbaneenhet skal dekke hele det skandinaviske markedet, men vil hovedsakelig fokusere på Danmark og Norge. Enheten, som trer i kraft 1. oktober 2021, vil telle 55 ansatte på kontorer i Allerød, Oslo, Trondheim og Kolding, og den vil bli ledet av Theis Tarp Rasmussen, som samtidig fortsatt er leder for NIRAS i Norge. 

Enheten fortsetter det sterke fokuset på jernbane i Danmark og Norge og den vil gi tjenester til Banedanmark, Det danske transporttilsynet, DSB, Lokaltog, Movia, Bane NOR, Jernbanedirektoratet samt en rekke utvalgte totalentreprenører. Enheten dekker alle tjenester knyttet til jernbaneprosjekter, som også vil omfatte ledelse på anleggsarbeidene.

”På forhånd samarbeider våre ansatte i stor skala på tvers av kontorene i Danmark og Norge, slik at våre ansatte kjenner hverandre veldig godt. Den nye enheten er en logisk konsekvens av den eksisterende situasjonen”, sier Theis Tarp Rasmussen–som vil dele tiden mellom kontorene i Danmark og Norge.

Sterke danske kompetanser og imponerende norsk ordrebok

 ”Vi ser et stort potensial for å styrke det skandinaviske samarbeidet enda mer. I Danmark har vi i mange år løst flere større og mindre oppgaver innenfor jernbaneområdet for kunder som Banedanmark, Danske Transportmyndighet og lokaltog og har bygget sterk kompetanse på alle relevante fagområder innenfor jernbanen. Den nye enheten vil styrke vår samlede posisjon i Skandinavia”,sier Carsten Heine Lund, direktør for infrastruktur i NIRAS.

Han understreker at store infrastrukturprosjekter er viktige for NIRAS fordi de genererer både inntekter og samarbeid på tvers av en rekke sektorer og forretningsenheter i selskapet.

” De siste fire årene har vi i Norge vært glade for å bygge en omfattende portefølje av  bane prosjekter i nært samarbeid mellom Danmark og Norge. Vår nye enhet gir oss mer muskler og gjør oss mer robuste. Våre kunder drar nytte av vår økte felleskapasitet, og våre ansatte får flere muligheter for profesjonell sparring og utvikling”, utdyper Theis Tarp Rasmussen.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: