Group photo

NIRAS signerer rammeavtale med Bane NOR

NIRAS har signert en rammeavtale med Bane NOR, som en av leverandørene for utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner.

10. jul 2017

NIRAS er ett av 10 firmaer som har signert ny rammeavtale med Bane NOR. Avtalen dekker kategoriene utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner. Den viderefører den utgående rammeavtalen for de samme områdene.

Den nye avtalen varer i fire år, med to opsjoner på to år hver, og har en total kontraktramme på inntil 500 millioner kroner. Signering fant sted i lokalene til Bane NOR fredag 7. juli 2017, og rammeavtalen trådte i kraft umiddelbart etter signeringen.

Rammeavtalen kan brukes av hele Bane NOR. Hver bestilling (avrop) som gjøres på avtalen starter en minikonkurranse for oppdraget mellom de utvalgte firmaene.

De andre firmaene som er tildelt rammeavtale, for alle tre kategorier, er (i alfabetisk rekkefølge):
Asplan Viak AS, COWI AS, Multiconsult ASA, Norconsult AS, Rambøll Norge AS, Sito Oy (Finland), Sweco Norge AS, Tyréns AB (Sverige) og ÅF Infrastructure AB (Sverige).