NIRAS tildeles ny kontrakt for Bane NOR

Bane NOR (Foto Ingunn Halvorsen) Min

NIRAS tildeles kontrakten Ler stasjon, ny plattform og nivåfri kryssing ved Tettstedet Ler i Trønderlag ca. 75 km sør for Trondheim på Dovrebanen. Kontrakten inkluderer ny plattform og planfri kryssing.

22. desember, 2021

Bane NOR har en plan om å etablere 30 min drift på strekningen og tiltaket på Ler er bare et ut av flere enn 20 tiltak som skal til for og realiserer dette målet.

Tiltaket på Ler Stasjon skal sikre at det kan skje passasjerutveksling i både spor 1 og 2 og ikke bare i spor 2 som i dag. NIRAS har tidligere jobbet med prosjektet i utredningsfasen og har derfor god kjennskap til strekningen og de enkelte tiltakene som blir lyst ut nå. I tillegg til den nye plattformen skal det også etableres en nivåfri adkomst mellom plattform til spor 1 og 2.

NIRAS hovedrådgiver for et team av dedikerte partnere

Sammen med en gruppe av dedikerte samarbeidspartnere har NIRAS – som hovedrådgiver – vunnet oppgaven med å utføre forenklet hovedplan, teknisk detaljplan og med opsjon på teknisk byggeplan og reguleringsplan for Ler Stasjon.

Prosjektet løper fra januar 2022 til januar 2023 (2024 om opsjon på byggeplan utløses). Målet er å gjennomføre prosjektet med minst mulig forstyrrelser av den daglige togdrift, og det vil derfor være særlig fokus på å begrense behovet for brudd på strekningen, mens prosjektet uføres. 

Det sterke skandinaviske samarbeidet fortsetter og utvikle seg

Utredningen ble gjennomført som et tverrfaglig prosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark og vi lykkes ekstremt godt med dette.

Samarbeidet resulterte i en ekstremt fornøyd kunde som i evalueringen av dette tilbudet også fremhever at temaet har ekstremt gode samarbeidsrelasjoner.

”En av våre viktigste styrker i NIRAS er det tverrorganisatoriske settup vi har på disse infrastrukturprosjekter. Vi ser gang på gang at våre kunder adressere det og vi får gode tilbakemeldinger på dette,” konstaterer Direktør for NIRAS Norge Theis Rasmussen, som selv har vært involvert i prosjektet samt tilbudsskrivingen.

”Vi vinner ikke på prisen men på kvaliteten. Vi får maksimal uttelling på forståelse av oppdraget, løsningen og kompetansene, men vi har den høyeste prisen. Dette er et resultat av hardt arbeid med å forstå kunden sine behov samt leverer kvalitet i alle våre prosjekter inn mott Bane NOR. Det er fantastisk at være en del av den reise vi har hatt inn i det norske infrastrukturmarked. Jeg opplever at alle BU’er uansett om det er norske, svenske eller danske vil dette,” fortsetter Theis Rasmussen.

Han understreker at det nye prosjektet er ytterligere et bevis på NIRAS sterke posisjon i infrastrukturmarkedet i Norge. Ifølge Theis gjelder samme situasjon også for Rongland-prosjektet i Trondheim, som skal håndteres av to nye dyktige kolleger på Jernbane, som starter 1. januar 2022.

”Særligt to forhold bidrager til vores succes på det norske marked: Dels et stærkt internt samarbejde i NIRAS, hvor vi på tværs af afdelinger og landegrænser lykkes med et gnidningsfrit samarbejde hvor fokus er på kundernes projekter og fælles succes. Dels langvarige og tillidsfulde samarbejder med andre rådgivere, der hver især bidrager med deres specialkompetencer og dermed sikrer kunden et stærkt, sammentømret team af rådgivere,” forklarer Theis Rasmussen.

Det samlede rådgivningsgruppen består av:

  • Asplan Viak (Reguleringsplan og naturmangfold og kulturmiljø)
  • Techn Olav Olsen (Nivåfri kryssing/trebru)
  • Safetec (RAMS og SHA)
  • Mesta (Grunnundersøkelser)

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: