NIRAS vinner ny stor kontrakt med Bane NOR

Bane NOR (Foto: Christian Gsella/Veidekke)

Bane NOR (Foto: Christian Gsella/Veidekke)

NIRAS tildeles kontrakten på nytt kryssingsspor ved Ronglan ca. 50 km nord for Trondheim på Trønderbanen.

22. desember, 2021

Bane NOR har en plan om å etablere 30min drift på Trønderbanen og tiltaket på Ronglan er bare et ut av flere enn 20 tiltak som skal til for å realiserer dette målet. NIRAS har hatt prosjektet i utredningsfasen og har derfor stor kjennskap til strekningen og de enkelte tiltakene som blir lyst ut nå. 

Nå skal der etableres et kryssingsspor ved Ronglan. Sammen med et gruppe av dedikerte samarbeidspartnere har NIRAS – som hovedrådgiver – vunnet oppgaven med å gjennomføre  forenklet hovedplan, tekniske detaljplan og med opsjon på teknisk byggeplan for krysningssporet på Ronglan.

Prosjektet løper frem til august Q2 2023. Målet er å gjennomføre prosjektet med minst mulig forstyrrelser av den daglige togdriften, og det vil være et ekstra fokus på å begrense behovet for brudd på strekningen, mens prosjektet uføres. 

Sterkt skandinavisk samarbeid er nøkkelen til suksess

Utredningen ble gjennomført på tvers av Norge, Danmark og Sverige med en kunde som var ekstremt fornøyd med leveransene. Vi lykkes igjen med et tverrfaglig skandinavisk samarbeid for løsningen av denne oppgaven. Vi har benyttet sterke kompetanser på tvers av Skandinavia, og levert et virkelig godt sluttprodukt konstaterer Prosjektdirektør Jan Kragerup, som selv var en del av teamet i utredningen.

”Det nye prosjektet er enda et bevis på NIRAS’ sterke posisjon i markedet for infrastruktur i Norge og den kommer jo på et fantastisk tidspunkt der vi akkurat har slått sammen Infrastruktur NO og RAIL. I tillegg kommer denne kontrakten på det helt riktige tidspunkt ift. at vi fra 1/1 2022 starter et nytt kontor i Trondheim med to nye dyktige kollegaer på Jernbane,” forteller Direktør i Norge og BU-sjef i RAIL Theis Tarp Rasmussen og fortsetter:

”Særlig to forhold bidrar til vår suksess på det norske markedet: Dels et sterkt internt samarbeide i NIRAS, hvor vi på tvers av avdelinger og landegrenser lykkes med et knirkefritt samarbeid, hvor fokuset er på kundenes prosjekter og felles suksess. Og det langvarige og tillitsfulle samarbeidet med andre rådgivere, der hver aktør bidrar med sin spesialkompetansen og dermed sikrer kunden et sterkt, sammensveiset team av rådgivere,” forklarer Theis Rasmussen.

Det samlede rådgiverhold består af:

  • Asplan Viak (Reguleringsplan og dele av miljøleveransen)
  • Safetec (RAMS og SHA)
  • Scansurvey (innmålinger)
  • Geostrøm (Grunnundersøkelser)

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: