Njord-konsortiet velger NIRAS som rådgiver til anbud på energiøy i Nordsjøen

Offshore Wind

NIRAS skal være rådgiver for et konsortium bestående av ACCIONA, Boskalis, DEME og MT Højgaard International, sammen kalt Njord Group. De fire selskapene skal sammen utvikle et anbud på den planlagte energiøyen i Nordsjøen for Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som er prosjektutvikler på vegne av investorkonsortiet VindØ.

30. november, 2021

NIRAS ble nettopp valgt som rådgiver av konsortiet Njord Group, som skal utvikle et anbud på verdens første energiøy. Øyen skal etableres i Nordsjøen 100 km fra den danske vestkysten, hvor det er ideelle betingelser for å produsere grønn energi med havvindmøller.

Njord Group-konsortiet består av de fire ledende internasjonale selskapene ACCIONA, Boskalis, DEME og MT Højgaard International, som sammen har omfattende ekspertise innenfor havvindmøller, offshore- og marinekonstruksjoner.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er prosjektutvikler for VindØ-investorkonsortiet, som består av Pension Danmark, PFA og Andel.

«Vi er svært stolte over at NIRAS ble valgt som rådgiver til et konsortium med selskaper av en slik kaliber. Vi ser frem til å bidra med vår ekspertise til utviklingen av dette banebrytende prosjektet i det grønne skiftet», sier Carsten Heine Lund, som er senior vice president i NIRAS.

Det er planlagt å forbinde energiøyen med havvindmøller med en samlet kapasitet på 10 gigawatt. I tillegg skal øyen huse et innovasjonssenter med mulighet for lagring av energi og et Power-to-X-anlegg, samt en havn og fasiliteter til drift, vedlikehold og beboelse for utstasjonert personale.

Sterk kompetanse innenfor marine prosjekter, havvindmøller og bærekraft

«Det er ingen tvil om at vår ekspertise innenfor maritime prosjekter passer svært godt sammen med kompetansen til våre samarbeidspartnere. Vi har arbeidet sammen med flere av disse selskapene tidligere på forskjellige prosjekter i både Skandinavia og internasjonalt, og vi har svært gode erfaringer fra disse samarbeidene», uttaler Christoffer Truelsen, som er vice president i NIRAS.

NIRAS har jobbet på en lang rekke havvindmølleprosjekter over hele verden, og har en omfattende ekspertise innenfor offshore og marine konstruksjoner. I tillegg har NIRAS også lang erfaring med alle relevante miljøspørsmål, deriblant ikke minst påvirkningen på havmiljøet.

«Bærekraft er dypt forankret i vårt DNA, og derfor passer Energi Ø-prosjektet også perfekt til NIRAS’ mangeårige erfaring med store marine prosjekter, samt vårt arbeid med det grønne skiftet», utdyper Carsten Heine Lund.

Vil du vite mer?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Senior Vice President

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2546 1850