Byggetrinn 2 i ASKOs nye lagerbygg i Oslofjord ble ferdigstilt sommeren 2023

Asko (1)

NIRAS startet i slutten av 2021 å planlegge utvidelsen av ASKOs nye lagerbygg i Oslofjord. «Byggetrinn 2» ble ferdigstilt sommeren 2023.

14. september, 2023
 • SDG: #9
 • Sektorer: Bygg
 • Land: Norge
 • Klient: ASKO
 • Byggested: Hanekleiva 76, 3070 Sande i Vestfold
 • Bruttoareal: Ca. 7.000 m2
 • Detaljprosjektering: Vår 2021
 • Planlagt oppstart: Vår 2022
 • Planlagt ferdigstillelse: Sommer 2023
 • Elektroentreprenør: ALT Installasjon
 • Entrepriseform: Totalentreprise

Asko Oslofjord har blitt et nøkkelregionslager for rundt 300 av NorgesGruppens dagligvareforretninger som betjener store områder i Viken, den nordøstre delen av Telemark og den nordlige delen av Vestfold.

Dette nyskapende lageret hadde en opprinnelig størrelse på omtrent 55.000 kvadratmeter og ble under dette prosjektet utvidet med ytterliggere 7.000 kvadratmeter.

Dette er verdens første lagerbygning som oppnår den prestisjetunge «BREEAM-NOR Outstanding» sertifiseringen.

NIRAS er nå engasjert i forprosjekt for prosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for ladeanlegg ved porter. Det skal leveres 18 stk. lastebilladere. Ladeanlegget blir konstruert med utkragere fra bygningskroppen, tilsvarende Asko Vestby. Anlegget forsynes fra 2 stk. 2200kVA transformatorer og skal levere ca. 250kW pr. lader. Anlegget er med lastbalansering og effektstyring slik at kapasiteten fordeles på laderne som er tilkoblet. Som en del av prosjektet lages det en gangbro hvor infrastrukturen for anlegget blir montert.

NIRAS’ rolle i prosjektet har også vert elektroprosjektering, 3D-Modellering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Prosjektet innebar VDC arbeidsmetodikk med blant annet ICE, dRofus og Bimsync. Vi har også bistått kunde aktivt under hele utførelsesfasen.

Gjennom hele planleggings- og utførelses fasen av dette avanserte plukklageret i Sande, har miljø og energieffektivitet vært sentrale temaer.

Lageret er konstruert for å håndtere en rekke varer, inkludert tørrvarer, kjølevarer og frysevarer.

En betydelig faktor som fremmer bærekraftighet er anleggets evne til å produsere sin egen energi. Takflatene er utnyttet til dette formålet, og de omfatter 5.000 kvadratmeter med sedumdekke, som fungerer som isolasjon og forbedrer energieffektiviteten, i tillegg til 13.200 kvadratmeter med solcellepaneler som genererer elektrisitet fra sollyset, reduserer behovet for ekstern strømforsyning.

I tillegg til lagerbygget er det etablert et stort nytt ladeanlegg for EL-lastebiler. Dette er et svært ambisiøst prosjekt fra ASKO sin side og forsyner totalt 16 hurtigladere på 170kW hver. Dette er såpass strømkrevende at det er behov for to egne trafoer på 2000kVa og 1600kVa.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Roger Bertelsen

Roger Bertelsen

Electrical Project Engineer

Stavanger, Norway

Thomas Tollefsen

Thomas Tollefsen

Project Director

Stavanger, Norway

+47 988 14 903