3D model of houses at waterfront

Byfjordparken – Utbyggingsområde med høy Miljøkvalitet

Utfordringen

I dag er Kalhammervigå i Stavanger et industriområde der allmenn tilgang til sjøen er stengt. Utfordringen er å transformere dette området til miljøvennlige boliger og arbeidsplasser som er åpent og tilgjengelig for folk flest.

Løsningen

smi energi & miljø deltar i prosjektteamet og har ansvar for å utvikle prosjektets energi– og miljøløsninger. I Byfjordparken kommer grønne bygg i grønne omgivelser. Det skal bygges ni BREEAM-sertifiserte næringsbygg. Det betyr høy kvalitet og lave energi- og vedlikeholdskostnader for alle leietakere. De som kommer tidlig inn får stor innflytelse på innredning og løsninger. Alle vil erfare at byggene gir stor fleksibilitet.

Eksempler på grønne løsninger er at næringsbyggene skal ha grønne, levende tak og området får sin egen energisentral der mulige energikilder er pelletsfyring, solfangere eller jordvarme. Sjøvann vurderes som kjølekilde.