Fornybar energi

Red brick building with cooling system on top

Framtidens energiløsninger er basert på fornybare energikilder! Grunnen, lufta, vann og solvarme inneholder mye energi.

Vi vet hvor vi skal lete. Vi vet hva som fungerer og utvikler bærekraftige løsninger tilpasset det enkelte prosjekt.

Vi arbeider blant annet med:

 • bioenergi
 • geoenergi
 • solenergi
 • utnyttelse av spillvarme
 • varmepumper

Utvikler løsninger for:

 • nybygg
 • omlegging av energiforsyning i eksisterende bygg
 • områder med flere bygg
 • energisentraler for varme og kjøling
 • fjernvarme og fjernkjøling

Vurderer forhold som:

 • miljø
 • økonomi
 • teknologi
 • leveringssikkerhet
 • risiko for prisendringer

Vi bidrar i alle prosjektets faser:

 • Planlegging (reguleringsplaner, områdeplaner, utredninger, tekniske løsninger)
 • Gjennomføring (prosjektledelse, prosjektering)
 • Oppfølging og drift

Ta kontakt med oss i tidlig fase av ditt prosjekt!