3D model of a large building in a real garden area

Dale i Sandnes – Ny Bydel basert på Bærekraftige Løsninger

Utfordringen

Dale Eiendomsutvikling AS er et heleid datterselskap av Rogaland Fylkeskommune. Selskapet forvalter en eiendom på 4500 dekar og har over 5.000 meter kystlinje. Området skal utvikles til og bygges ut til bydelen Vitale Dale. Første byggetrinn ble vedtatt 18.12.2012 og utgjør 160 boenheter. Første byggetrinn er del av en større og langsiktig utbygging, på sikt vil bydelen kunne huse 6000 mennesker.

Vitale Dale skal bli en attraktiv bydel som med sine moderne boliger og miljøvennlige energiløsninger. Parallelt skal kulturminner ivaretas og historiske bygg vil tas i bruk på en innovativ måte.

Løsningen

smi energi & miljø as har gjennom godt samarbeid med oppdragsgiver bidratt til utviklingen av prosjektet. I 2007 utarbeidet vi Energi- og miljøplan for Dale, og laget en plan for overgang til fornybar energi for områdets fjernvarmeanlegg.

Samme år søkte vi på vegne av Dale og 13 andre partnere om støtte fra EU. Søknaden til EU-programmet “CONCERTO” ble vurdert som best av 32 søknader fra hele EU-området. CONCERTO er den del av EU’s 7.rammeprogram (FP7), som har til hensikt å støtte utvikling av lokale, bærekraftige boområder med særskilt fokus på energisparing og fornybar energi. Prosjektet fikk navnet PIME’S (Play It More Efficient, Sam) og det ble tildelt 10,6 mill. Euro i støtte til miljøvennlig utbygging av de tre delprosjektene Dale, Vitoria i Spania og Szentendre i Ungarn.

Fra 2009 har vi bidratt med rådgivning for PIME’S prosjektet og områdereguleringsplan for hele Dale utbyggingen samt strategisk energi- og miljørådgivning i Dales utviklingsprosesser.