Den vakre sykkelbroen Lille Langebro forbinder det historiske København

Lille Langebro 2 002

En ny sykkel- og gangbro over Københavns innerhavn forbinder historiske deler av hovedstaden. NIRAS har prosjektert den vakre broen, som har opptil 10 500 brukere daglig.

26. august, 2019
 • SDG: #11
 • Sektorer: Infrastruktur
 • Land: Danmark
 • Donor: BuroHappold Engineering, WilkinsonEyre Architects, Urban Agency Aps, Eadon Consulting Ltd., Speirs + Major LLP
 • Klient: Københavns kommune

Broer skaper liv. Det vet man i København, som har etablert flere broer langs kanalene og over innerhavnen. Nå har københavnerne fått nok en vakker bro, som avlaster den trafikkerte Langebro og forbinder historiske bydeler. 

Den nye sykkel- og gangbroen løper mellom Vester Voldgade og Langebrogade på Christianshavn. Broen er plassert rett nord for Langebro, som i gamle dager ble brukt til å flytte soldater mellom festningene. 

Ambisjonen med den nye broen er å skape flere muligheter for byliv og rekreasjon for københavnerne samt nok en viktig forbindelse over havnen. Overordnet er broen et ledd i ambisjonen om å utvikle København som en grønn og bærekraftig by ved vannet i verdens beste sykkelby. 

Svingbroen er en gave fra Realdania og designet av Wilkinson Eyre Architects. Man beregner at den nye sykkel- og gangbroen vil få 6 000–10 500 daglige brukere. 

For NIRAS har oppgaven omfattet prosjektering av broen, som har to fag som kan åpnes. Broens frihøyde er 5,4 meter over en fri bredde ved lukket bro på 20 meter. Den frie gjennomseilingsbredden ved åpning er 35 meter, og broens helling for gående trafikk er 45 promille. 

Den største utfordringen har vært å innpasse brokonstruksjonen til en bydel med mange historiske bygninger 

Mange historiske bygninger 

Den største utfordringen var å innpasse brokonstruksjonen til en bydel med mange historiske bygninger. En annen teknisk utfordring for NIRAS’ ingeniører var å optimalisere den delen av broen som kan åpnes på en måte slik at fremtidige driftskostnader minimeres for eieren, som er Københavns Kommune. 

NIRAS modulerte underbygningen av broen i 3D, som senere ble statisk ettervist i FEM-programmet LUSAS. NIRAS sto for myndighetskontakt, inkludert kontakt med havnemyndigheter, ledningseiere, Københavns Kommune m.m. 

I tillegg til prosjekteringen av broen var NIRAS ansvarlig for å utarbeide det skriftlige anbudsmaterialet for den samlede oppgaven. NIRAS gjennomførte dessuten anbudsprosjektering og utarbeidet anbudsmaterialet. 

Broen ble offisielt innviet den 14. august 2019 ved et festlig arrangement der alle byens borgere var invitert.  

 • Den nye broen skal avlaste Langebro, som i dag brukes av ca. 35 000 syklister på hverdager 
 • Mellom 6 000 og 10 500 brukere forventes å bruke den nye broen daglig 
 • København har ca. 359 km sykkelstier og sykkelbaner 
 • Det finnes 650 000 sykler i København 
 • Hver dag blir det syklet 1,27 mill. km i København 

Kilde: Realdania og Københavns Kommune 

Bredt team bak ny bro 

 • Realdania Byg står for oppføringen av broen. Københavns Kommune vil stå for den etterfølgende driften og vedlikeholdet. 
 • I tillegg til NIRAS er BuroHappold Engineering, WilkinsonEyre Architects, Urban Agency Aps, Eadon Consulting Ltd., Speirs + Major LLP med i prosjektet. 
 • NIRAS står bl.a. for assisterende prosjektledelse, geoteknikk, fundering, ledeverk, omfattende spunsarbeider rundt brounderstøttinger, konstruksjoner for bærende underbygning, trafikktiltak under utførelsen, utarbeidelse av anbudsmateriale, kontakt med myndigheter, arbeidsmiljøkoordinering, trafikk, støy og vibrasjoner samt ledninger og kabler 

Vil du vite mer?

Thomas Ravn Møller

Thomas Ravn Møller

Advisor

Allerød, Denmark

+45 4810 4613

Se også: