Lille Langebro In Copenhagen. NS 08447 1920 Photo NIRAS

Broer og spesielle konstruksjoner

I 20 år har NIRAS bidratt til utvidelsen av den danske infrastrukturen og dermed vært med å skape mange av broene i det danske landskapet. I løpet av de siste 10 årene har vi utvidet kompetansen vår til også å dekke den norske infrastrukturen – inkludert bygging av atskillige norske broer.

Parallelt med utviklingen av broekspertisen har vi bygget opp omfattende spesialistkunnskap innen spesialkonstruksjoner.

Dette gjelder for eksempel dynamisk påvirkede konstruksjoner, konstruksjon med risiko for utmattelse og de nyeste simuleringsverktøyene, inkludert ikke-lineære og plastiske konstruksjonsanalyser. Disse oppgavene utføres av våre spesialister innen broer og konstruksjoner.

Ekspertise som dekker hele livssyklusen

Vår ekspertise spenner over hele livssyklusen fra idé, konsept- og planleggingsfase over prosjektering, tilsyn og byggeledelse til drift og vedlikehold, renovering og forsterkning, samt endelig avhending og utskifting av byggverk.

Prosjektene støttes av BIM 3D-modellering samt visualiseringer for å tydeliggjøre byggverkets geometri, mengder og grenseflater.

Erfaring kombinert med innovative løsninger

Vi bruker gjengse ingeniørprinsipper som bygger på mange års erfaring. Når vi designer nye byggverk, innarbeider vi dessuten de nyeste erfaringene fra arbeidet med drift, vedlikehold, inspeksjon og renovering av eksisterende konstruksjoner.

Vi løser grunnleggende oppgaver basert på eksisterende kunnskap og kompetanse fra gjennomførte prosjekter. Vi lar oss ikke imidlertid begrense av tidligere tiders resultater. Tvert imot kombinerer vi den oppnådde kunnskapen med innovative og verdiskapende løsningsalternativer i prosjektene.

Tverrfaglighet og helhetsløsninger

Samlet sett forsøker vi alltid å utvikle helhetsorienterte løsninger slik at viktige faktorer som økonomi, miljø, estetikk, funksjon, teknikk og utførelse samt bærekraft tilgodeses og tilpasses oppgavens karakter.

Vår tverrfaglige tilnærming til oppgavene, kombinert med en ofte innovativ design, gir samlet sett kundene våre inspirerende og komplette løsninger.

Vi tilbyr kundene våre rådgivning innen design, prosjektledelse og økonomistyring, og vi har stor erfaring med å samle de rette spesialistene og kompetansen for å levere den riktige løsningen.

Broer

Vi gir råd og prosjekterer innenfor design av vei og gangbroer, sporbærende broer, broer over vann, bevegelige broer, underjordiske byggverk osv., og i denne sammenheng er våre spesialister i betong- og ståldesign med på å sikre optimale og sikre løsninger.

For å sikre kvaliteten på prosjekteringen kombinerer vi avanserte 3D BIM-programmer med 3D-finite element beregningsprogrammer. I tillegg har vi spesialister med kunnskap om jernbaner, tunneler, drenering, veier, trafikk, miljø, geoteknikk, bærekraft, industri- og marine anlegg samt kystvern.

Tillitsfullt samarbeid

I NIRAS har vi et sterkt fokus på at samarbeidet med kunden skal være preget av en åpen og tillitsfull dialog som avdekker kundens behov best mulig.

Det er vår erfaring at det beste resultatet oppnås gjennom et tett samarbeid der kundens situasjon og ønsker settes i sentrum.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: