Trykhed1

Tunneler

NIRAS er et av Skandinavias ledende rådgivende ingeniørfirmaer og ligger i forkant når det gjelder komplekse tunneler og tekniske, underjordiske utfordringer.

I mange år har NIRAS levert vellykkede infrastrukturprosjekter innen tunnelbygging. I løpet av det seneste tiåret har NIRAS levert tunnelprosjekter i Danmark, Sverige, Norge og Thailand. Dermed har vi etablert et bredt kompetansenivå innen tunnelkledning, rørkoblinger, rørtekking, gangtunneler, dype sjakter og underjordiske konstruksjoner.

Tverrfaglig koordinering er nøkkelen til suksess for alle tunnelprosjekter. NIRAS har en unik posisjon i forhold til å levere et omfattende spekter av tjenester, samt ved å utnytte de toppmoderne verktøyene innen virtuell design og bygging som er tilgjengelige på markedet.

Fra oppstart til drift hjelper NIRAS’ helhetlige designtilnærming prosjekteiere, utviklere og entreprenører med integrerte og kostnadseffektive designløsninger. Våre interne spesialister dekker et bredt spekter av tunnelrelaterte tjenester, inkludert:

  • Anbudsdokumentasjon
  • Tilpasning av mulighetsstudier
  • TBM-valg (mekanisert tunnelbygging)
  • Instrumentering og overvåking
  • Analyse av prediksjon for utjevning
  • Vurdering av påvirkning på byggingen
  • Logistikk for tunnelbygging
  • Tidsplan for byggingen
  • Kostnadsberegning
  • Risikovurdering

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: