Jernbanestasjonen i Moss blir byens nye landemerke ved vannet

Moss Station Panormara Smaa 3

Moss stasjon gjennomgår en totalforvandling de neste årene i forbindelse med Bane NOR’s milliardprosjekt med å bygge ti kilometer dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

2. juli, 2021
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur
  • Land: Norge
  • Klient: Bane NOR

Prosjektet er en del av Bane NOR’s InterCity-oppgradering og omfatter to tunneler på henholdsvis 2,7 og 2,3 km og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.   

Satsingen vil legge til rette for et langt bedre togtilbud enn i dag, med inntil fire tog i timen i hver retning og som følge av interCity-satsingen vil reisetiden mellom Moss og Oslo reduseres til 30 minutter.

Forarbeidene begynte høsten 2017. Byggestart for hovedarbeidene var i 2019 og de første togene skal etter planen kjøre i 2026. Totalentreprisen på underbygning er tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A.

Designteamet består av flere firmaer, hvor NIRAS har hovedansvaret for å prosjektere veier, landskap, avvanning og underbygging av banetrasé, samt omlegging av offentlige kloakk-, vann- og fjernvarmeledninger.

Prosjektet krever flere omlegginger av eksisterende vann- og kloakksystemer. Det prosjekteres fire pumpestasjoner, en ny transportledning for å pumpe spillvann, en ny hovedvannforsyning, et nytt samlet utløp for regnvann til havnen, samt flere underganger under de nye jernbanesporene.

3D er en krumtapp i den tverrfaglige prosjekteringen

En spennende utfordring for NIRAS’ prosjekteringsteam er det tverrfaglige samarbeidet mellom de mange forskjellige fagdisiplinene med grenseflater som skal passe sammen.

Hele prosjekteringen foregår i 3D-verktøyet Novapoint Quadri, som har den styrken at man kan jobbe tverrfaglig mellom de forskjellige fagdisiplinene. På den måten kan man vise det samlede prosjektet og avklare tilpasningene umiddelbart. En annen fordel er at entreprenøren kan benytte seg av virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) under utførelsen.

Ustabile grunnforhold krever kløkt fra ingeniørene

En annen utfordring er de vanskelige grunnforholdene i området rundt Moss. Det krever innovative ingeniørtekniske løsninger for å fremtidssikre de mange ledningsarbeidene og konstruksjonene – på samme måte som det å tilpasse de trange og bratte veiene i Moss også krever teknisk kløkt fra ingeniørene.

Byen får et flott fjordtorg

NIRAS er også ansvarlig for å prosjektere landskapstilpasninger i området rundt Moss, med bl.a. nye veier som skal tilpasses byens terreng med skråninger. Byen kan også se frem til rekreasjonsområder som et vakkert fjordtorg foran den nye jernbanestasjonen med bed og trær, og inngangs- og utgangsportalene til de to nye tunnelene skal tilpasses fjellets landskap så flott som mulig med blant annet murer i naturstein.

Vil du vide mere?

Thomas Riis Østergaard

Thomas Riis Østergaard

Consultant

Oslo, Norway

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: