Digitalt kartsystem belyser store mørketall for trafikkulykker

Uheld1 (1)

Etter at seks legevakter på Jylland har begynt å registrere de mindre trafikkulykkene, som ofte ikke meldes til politiet, har kommunene og politiet fått et bedre grunnlag for å målrette innsatsen for bedre trafikksikkerhet. En digital kartløsning hjelper prosjektet på vei.

 • Sektorer: Data & Digitalisering
 • Land: Danmark

Et samarbeid mellom legevakt og kommuner består i å registrere hvor og hvordan ulykken skjedde når pasientene på legevaktene har vært uheldig i trafikken. Slik får politiet og kommunene tilgang til ny kunnskap, som de kan bruke til å målrette innsatsen for bedre trafikksikkerhet. Ved hjelp av et digitalt kartsystem der ulykkene registreres, får politiet og kommunene en unik oversikt over ulykkene. 

Tilgang til konkret informasjon om ulykker

Ulykker registreres slik at når en person melder seg til legevakten og snakker med sykepleieren, noteres det i hvilken situasjon ulykken skjedde og hvordan forholdene var. Ulykkene blir deretter registrert i det digitale kartsystemet 'KortInfo', som NIRAS har utviklet.    

At ulykkene er registrert på et digitalt kart gjør at kommunene og politiet enkelt kan se hvor ulykkene skjer. På denne måten blir databasen bedre på å identifisere områder med spesielt høyt antall ulykker. Ved å klikke på et bestemt ulykkessted på kartet kan politi og kommuner raskt finne informasjon om konkrete ulykker.  

Når legevaktene registrerer en ulykke, er det basert på Vegdirektoratet modell for hvilke opplysninger som skal innhentes om ulykken. Det beskrives blant annet om ulykken skjedde i dagslys eller skumring. Om det var glatt eller tørt, og om det var i et kryss eller en rundkjøring. På denne måten får politiet, kommunene og Vegdirektoratet en detaljert og ensartet kunnskap om den enkelte ulykken.  

Politiet bruker også Vegdirektoratet modell når de registrerer ulykker. Derfor kan data analyseres på tvers av politiets informasjon fra rapporterte ulykker og de nye dataene fra legevaktene. 

102 av 157

Så mange skadde personer politiet ikke visste om, viste en etterforskning fra 2017 utført over 60 dager i Sønderjylland

Data har styrket trafikksikkerheten i Aarhus

Aarhus kommune er et av stedene som har hatt stor nytte av data fra legevaktene. Kommunen har gjennom data funnet ut at ulykker på sykkel først og fremst skyldes feil oppførsel og feil på syklene. Kommunen valgte derfor å satse på kampanjer og bevisstgjørende tiltak på sykkelveiene i stedet for å endre utformingen av selve veien eller flytte kantstein. Kommunen har blant annet lagt ut buldrende riller på sykkelveiene. Sporene er hovedsakelig plassert nær knutepunkt. Når syklisten sykler over rillene begynner sykkelen å riste, og på denne måten blir syklisten mer bevisst på å bremse og orientere seg mot krysset foran. Gjennom prosjektet fikk kommunen dermed et bedre grunnlag for å målrette sin innsats for bedre trafikksikkerhet.

Uheld2 (1)
 • 15 kommuner og seks legevakter er i dag en del av prosjektet, som drives i samarbeid mellom kommunene, politiet og NIRAS.  

  Mer om KortInfo

  • KortInfo er NIRAS sin webgis-plattform som gjør det mulig å samle inn, konfigurere og vise geo-relaterte data. Med nettapplikasjonen kan du laste, søke, redigere og analysere data som kan brukes som grunnlag for beslutningstakere eller som rapportering.
  • KortInfo er modulbasert og kan målrettes, slik at den kan brukes i felten så vel som på kontoret av saksbehandlere og som innbygger- eller kundeformidling.
  • KortInfo er utviklet av ingeniørselskapet NIRAS og brukes blant annet av en lang rekke kommuner og forsyningsselskaper.
  • I tillegg brukes KortInfo for eksempel under Folkemødet på Bornholm for å gi deltakere og arrangører en fullstendig og oppdatert oversikt over festivalplassen.
  Les mer om KortInfo

vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også