Finansparken Bjergsted - Et av Europas største næringsbygg bygd i tre

Stavanger Bergen

Europe’s largest commercial building constructed in wood, Finansparken in Stavanger in Norway.

NIRAS sitt Stavangerkontor begynte å planlegge Finansparken i 2014. I Oktober 2019 sto bygget klart til innflytting.

13. februar, 2020
 • SDG: #11
 • Sektorer: Bygg
 • Land: Norge
 • Klient: Sparebank 1 SR-bank
 • Hovedentreprenør: Veidekke AS
 • Arkitekt: Helen & Hard og SAAHA
 • Ingeniør: NIRAS, DNF AS, Multiconsult og mer
 • Type kontrakt: Totalentreprise

NIRAS har hatt flere oppgaver i prosjektet som;

 • Kravspesifikasjon for tekniske fag (forprosjekt og detaljprosjekt)
 • Energirådgivning
 • Breeam revisor
 • Elektroprosjektering
 • Byggherreombud

Prosjektet er på rundt 23 000 m2 og har kostet rundt 450 millioner norske kroner. 

Bygget er bygget for Sparebank 1 SR-bank og det er plass til 650 ansatte. Bygget består av 10 etasjer, hvor 3 av etasjene i hovedsak brukes til parkering og tekniske rom, og 7 etasjer over bakken er bygget i massivtre. Det har vært fokus på miljøprofilen i bygget , fra planlegging, via oppføring og til kvalitetene som nå er i bygget. Finansparken er i ferd med å bli sertifisert som BREEAM Outstanding (som er den høyeste karakteren i BREEAM)

Elektroinstallasjon i bygningen var veldig utfordrende ettersom geometrien til bygningen er ganske utradisjonell og siden prosjektet er et Smarthus bygg. Smarthus-teknologien i dette bygget gjør det mulig å justere ventilasjon, varme, belysning og solavskjermingssystem via telefon. Det er ingen trykkpaneler for å justere disse systemene, men skal justeres via telefon eller webportal. Hver aktive elektriske komponent i bygningen har en egen SMART-ID, som forteller oss hvor den er plassert i henhold et eget modul-system på bygget. SMART-ID forteller i tillegg hvilket system den tilhører og hva slags komponent det er. Dette er veldig nyttig for vedlikeholdsprogrammet og BIM-modellen. Det er ca 4,5 km med LED-strips i bygningen i tillegg til den generelle belysningen.

Finansparken er bygget for fleksible kontorplasser og med generell god fleksibilitet i de tekniske systemene, slik at det skal være enkelt å flytte eller supplere en vegg for å f.eks sette opp et stillerom eller skille av noen kontorplasser.

Det er 24 energibrønner (totalt 5760 meter under bakken) og 21.000 meter gulvvarmerør. Hovedvarmekilden er en varmepumpe (som veier omtrent 6 tonn) og i tillegg en el.kjel som spisslast.

Vil du vite mer?

http://www.bygg.no/article/1416716

Thomas Tollefsen

Thomas Tollefsen

Project Director

Stavanger, Norway

+47 988 14 903

Se også: