Salman Pey Pey Thorsten Falk Jensen Tfj Karen Wethje Gjerlov Kwg Ns 07651 Reduceret

Byggherrerådgivning

Få hjelp fra en av Skandinavias ledende leverandører av byggherrerådgivning. NIRAS løser en rekke oppgaver innen byggherrerådgivning ved bygg og anlegg for både offentlige og private virksomheter.

Vi gir råd når byggherrer skal gjennomføre anbud og tilbyr sparring, granskning og prosjektledelse både i prosjekterings- og utførelsesfasen – fra første kontakt til nøkkelferdig bygg.

Vi står dessuten for å organisere og tilrettelegge brukerdialog, risiko- og interessentanalyse, utarbeide idéopplegg og byggeprogram, samt styre økonomi, tid og kvalitet.

Vår byggherrerådgivning går dessuten inn i driftsfasen, da vi bistår byggherren med å følge opp funksjon og brukertilfredshet.

Analysefasen i byggherrerådgivning

NIRAS gjennomfører en rekke analyse-, strategi- og organisasjonsoppgaver i forbindelse med byggherrerådgivning. Blant annet har vi gjennomført store analyser av videregående skolers bruk av arealer i forhold til nye læringsformer, og har dermed kunne bidra til effektiv arealutnyttelse og optimal utforming av læringsmiljøer.

Prosjekt- og prosessledelse i byggherrerådgivning

NIRAS’ byggherrerådgivere sikrer kompetent prosjekt- og prosessledelse av kundens byggeprosjekt og har erfaring fra gjennomføring av noen av Skandinavias største og mest komplekse byggeprosjekter innen helsesektoren. Vi er bl.a. byggherrerådgivere på drøyt halvparten av alle supersykehusprosjektene i Danmark.

Vi er byggherrerådgivere på svært store byggeprosjekter for stat, fylker, kommuner, leietakere, eiendomsinvestorer, pensjonskasser og farmasøytiske selskaper. Oppgavene omfatter bla. bygging av fengsler, sykehus, universitets- og campusbygninger, laboratorier, skoler, boliger, kontorbygg og medisinske bygninger.

Byggherrerådgiver med sterk risikostyring

Vi bistår kundene med å avdekke risiko i et 360 graders perspektiv ved eiendomskjøp, hvor selskapsgjennomgang (due diligence) er et viktig element i vurderingen av den reelle verdien av en eiendomsinvestering, samt med å etablere en prosjektbegrunnelse (business case). NIRAS’ byggherrerådgivning omfatter analyser for byggherren, der alle eksterne og interne risikoer og interessenter identifiseres, vurderes og håndteres i de påfølgende byggeprosessene.

Rådgivningen vår sikrer at lovrammene er på plass i anbudet ditt

Vår erfarne stab av jurister gir ofte råd i tett samarbeid med byggherrerådgiverne i saker innenfor avtale- og entrepriserett, og teamet råder også over meklere som er utdannet innenfor konfliktløsning.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: