Axel Towers

Design og prosjektering

Få integrert design og helhetlig rådgivning. Det får deg trygt i mål med et bygg som oppfyller dine behov.

Et moderne bygg stiller store krav til utforming og funksjon. Dette – kombinert med det faktum at bygget trekker på en stor del av verdens knappe ressurser – gjør at designfasen for det enkelte byggeprosjektet stiller høye krav til ledelsesmessig og faglig kompetanse.

Derfor er det viktig at bygningen er i stand til å oppfylle eiernes og brukernes krav i mange år fremover. Samtidig må det sikres at bygningen er bærekraftig og ikke bruker mer av de knappe ressursene enn absolutt nødvendig – og dette gjelder både under byggingen og gjennom hele byggets levetid.

Nesten alle viktige parametere for å sikre dette tar man stilling til i design- og prosjekteringsfasen. Derfor er det avgjørende å ha de rette kompetansene i denne viktige fasen av byggingen.

Vi har kompetansene og vet hvordan

I NIRAS har vi all nødvendig kompetanse for å kunne designe og prosjektere et moderne bygg. De mange byggeprosjektene vi har vært med på å gjennomføre de siste mange årene er bevis på dette.

Våre mange prosjektledere og prosjekteringsledere sørger for å styre designet sikkert i mål, og tar nøye hensyn til de mange fagdisiplinene som trengs for å gjennomføre byggingen. Samtidig sørger prosjektlederne våre for å holde styr på prosjektøkonomien, med behørig hensyn til den ønskede kvaliteten og tidsplanen.

Samtidig sørger faglederne våre for å dosere prosjektene med de riktige tekniske ferdighetene, som spenner fra konstruksjoner over vvs-installasjoner, ventilasjon og elinstallasjoner – og styring av disse – til spesialområder som brannstrategi, inneklima, sertifiseringer, energi, akustikk og mer. Samtidig sikrer vi at prosjektene blir teknisk byggesaksbehandlet innenfor områdene konstruksjon og brann i henhold til sertifiseringsordningen.

Vi setter oss inn i kundens situasjon og suksesskriterier

Gjennom hele denne prosessen legger vi vekt på å ta utgangspunkt i kundens ønsker og idéer for bygget. Vi setter stor ære i å lytte til kundens innspill og gjennom felles dialog designe og prosjektere nettopp det bygget som oppfyller kundens behov og ønsker.

Derfor fokuserer vi mye på den innledende dialogen med kunden, der vi sammen fastsetter ønsker og rammer for bygget, slik at begge parter er enige om suksesskriteriene for bygget. I den videre prosessen sørger vi selvfølgelig for å holde en effektiv dialog med byggets interessenter, inkludert myndigheter, slik at prosjektet hele tiden utvikler seg i riktig retning.

Bærekraft

Klimaendringer stiller stadig større krav til ressursforbruket i bygningene våre. Derfor har vi gjennom mange år utviklet vår kompetanse innen bygningers bærekraft, inkludert livssyklusanalyser (LCA). Vi kan yte profesjonell rådgivning som sikrer at bygget lever opp til nøyaktig det bærekraftighetsnivået som kunden ønsker.

Dette gjelder både i forbindelse med selve byggingen og den fremtidige driften, der de bærekraftige elementene blir tatt hensyn til og inkorporert i bygget. I forhold til sistnevnte legger vi stor vekt på at driften av det nye bygget både får en enkel oppstart ved idriftsettelse, og at den fremtidige driften blir så enkel som mulig. Derfor kan vi i forbindelse med prosjektering tilby et commissioning-forløp, som vi nøye tilpasser kundens ønsker.

Digitalisering

Vi har prioritert – og prioriterer løpende – å være i forkant med digitalisering av tjenestene våre. Det betyr at vi er i stand til å utnytte alle fordelene ved den teknologiske utviklingen. Vi har derfor et dyktig utviklingsteam, som hele tiden holder oss oppdatert om de siste landevinningene innen BIM, IKT-ledelse og beregningsprogrammer. Dermed er vi i stand til å optimalisere tjenestene våre med maksimal verdi for byggherre og samarbeidspartnere.

ITB – Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Moderne bygg inneholder flere og flere tekniske anlegg som skal samhandle og er avhengige av hverandre for å få et optimalt bygg med tanke på energi, funksjon, komfort og økonomi.

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og er en betegnelse på en teknikk som knytter funksjoner mellom de ulike systemene i bygget sammen for å lage bedre styring, overvåkning og fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

For å sikre at alle systemer fungerer optimalt sammen er rollen rom ITB-koordinator stadig viktigere og rollen er blitt mer og mer sentral i de fleste byggeprosjekter.

NIRAS tilbyr ITB-roller til både byggherre og entreprenører i henhold til NS3935.

For optimalt anlegg og samordnede systemer er det viktig at ITB-rollen er dekket fra tidlig til slutt i prosjekter.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: