Handicaporganisationernes Hus By Night NS 07515 1920

Bærekraft og sertifisering

Få rådgivning om hvordan du kan realisere bærekraftpotensialet i bygget ditt og/eller oppnå sertifisering.

Hver dag baner våre 700 konsulenter innen bygg og anlegg veien for innovative løsninger og realiserer sammen med kundene bærekraftpotensialet i prosjekter og bygg. Derfor søker vi stadig ny kunnskap, forbedrer kompetansen vår og tar initiativ til faglige nettverk, partnerskap og samarbeid.

Vi jobber tett sammen med våre øvrige 1600 rådgivere, som daglig gir råd om bærekraft innen sine fagfelt som miljø, klima, materialer og infrastruktur.

Vi opplever større interesse og etterspørsel fra kundene – både pensjonskasser, institusjonelle investorer, kommuner og private utviklere. De vet at fremtidens løsninger må være mer bærekraftige, og alle tenker både med hjertet, hjernen og lommeboka – og når vi jobber med bærekraft, kan vi innfri alle de tre parametrene.

Vi har jobbet med bærekraft i mange år, og det er en naturlig del av rådgivningen vår. Vi gir råd om hva som er de beste løsningene for hver enkelt kunde og hvert prosjekt. Vi mestrer alt fra bærekraftsmål til sirkulære bygg og sertifiseringer.

SDG Measure gjør de abstrakte bærekraftsmålene til konkrete initiativer

Et av de verktøyene som hjelper kundene våre med å skape langsiktige endringer, er SDG Measure. Det bruker vi når vi går i dialog med kundene.

SDG Measure er utviklet av NIRAS og er et digitalt verktøy hvor man kan ta dialogen med kundene allerede i de tidlige stadiene av et bygg eller en renovering.

Verktøyet gjør det lettere å hjelpe kundene å gjøre de abstrakte bærekraftsmålene konkrete og enklere å kommunisere. Dermed sikrer vi at kunden oppnår reelle forbedringer.

Sertifiseringsordninger

Vi jobber også med å gjøre bærekraft målbart. Vi gir råd med utgangspunkt i å realisere og dokumentere kundenes bærekraftvisjoner og -mål, f.eks. gjennom forskjellige sertifiseringsordninger, herunder:

  • Bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)
  • DGNB
  • LEED
  • BREEAM

Gjennom årene har vi deltatt i en rekke prosjekter med integrert design av bærekraftige bygg, der vi i samarbeid med kunden jobber med helhetstenkning om bærekraft, dvs. både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I løsningen våre fokuserer vi på å bruke velprøvde og robuste løsninger, og at materialvalget sikrer lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vi optimaliserer og fremtidssikrer byggene slik at tidens mange nye teknologier og sertifiseringskrav blir virkeliggjort til fordel for leietakernes arbeidsmiljø og byggets dokumentasjon, miljøsertifisering og grønne profil.

Fakta: Sølv, gul og platina

For å oppnå en DGNB-sertifisering skal et bygg eller byområde evalueres på grunnlag av en rekke kriterier innen fem hovedområder i DGNB: miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, sosial kvalitet, teknisk kvalitet og prosesskvalitet. På bakgrunn av denne evalueringen tildeles prosjektet en sølv-, gull- eller platinasertifisering.

DGNB Diamant-sertifisering for arkitektur og funksjonalitet krever at bymiljø og samspill med lokalområdet også tenkes inn.

I 2020 lanserte den danske Bolig- og Planstyrelsen en ny frivillig bærekraftsklasse som skal hjelpe byggebransjen med å bygge opp erfaring med bærekraftige bygg – for å sikre en grønn omstilling av byggebransjen. Målet er at bruk av den frivillige bærekraftsklassen blir obligatorisk i det danske bygningsreglementet i 2023.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: