NIRAS er prosjekterende på prestisjeprosjektet Valhall

Illustrasjon: Brandsberg Dahls Arkitektkontor

Illustrasjon: Brandsberg Dahls Arkitektkontor

Valhall består av to bygg på seks etasjer hver i Jåttåvågen, med et totalt areal på ca. 70 000 m2. NIRAS er engasjert som prosjekterende innen elektrofag på begge bygg, under elektroentreprenørene Alt installasjon AS og Rogaland elektro AS.

15. mars, 2023
  • SDG: #9, #11
  • Sektorer: Bygg
  • Land: Norge
  • Tid: 2022 - 2025
  • Kunde Valhall Vestbygg: Alt Installasjon AS
  • Kunde Valhall Østbygg: Rogaland Elektro AS
  • Byggherre: Hinna Park Utvikling
  • Areal: 70 000 m2

De to kontorbyggene er på samlet ca. 55 000 m2 BTA, i tillegg til parkeringskjeller under vestbygget på om lag 15 000 m2. Bygget skal BREEAM-sertifiseres i klassen «Excellent» og WELL «Gold», samt tilrettelegges for SMART by Powerhouse med ambinasjonsnivå «Smart Standard».

NIRAS har også avtale med Ekrheim Elconsult i form av prosjekteringsbistand av IOC bygget (vestbygget) som skal brukes til blant annet fjernstyring av plattformer (deriblant Yggdrasil feltet). Prosjektet har høye krav til oppetid og det legges opp til NORSOK nivå på land. NIRAS sine oppgaver er prosjektering for entreprenør, berikelse av modell, skjemategninger og BIM bistand.

Prosjekteringen utføres med Revit og 3D-modelleres. Modellene berikes med informasjon og merkes iht. NS3457-7, -8 og -9 på komponentnivå for å gi en fullverdig BIM-modell og informasjon på tegninger. Prosjektet er basert på NS8407 (totalentreprise), hvor HENT AS er totalentreprenør.

De tekniske fagene arbeider i Autodesk Docs, for å sikre fortløpende koordinering mellom fagene og at de prosjekterende alltid har oppdatert modell fra øvrige fag.

Det er tett dialog mellom de ulike fagområder for å optimalisere løsninger, sikre grensesnitt og at prosjektet resulterer i et velfungerende bygg med bærekraftige og fleksible løsninger. I et moderne bygg er det viktig at alle systemer fungere sømløst sammen og koordinering mellom fag blir stadig viktigere etter hvert som teknologien går videre og det settes strengere krav til styring og overvåkning. NIRAS har bred erfaring med grensesnittskoordinering og bistår i prosjektet for å sikre at krav og grensesnitt håndteres.

NIRAS har bred erfaring med prosjektering av tilsvarende bygg, og har også vært prosjekterende på referanseprosjektet til Valhall, Aker Tech House på Fornebu.

Valhall er et prestisjeprosjekt i Rogaland, hvor vi setter pris på tilliten vi har fått ved å være prosjekterende på begge bygg. NIRAS har god erfaring med samarbeid med entreprenørene fra andre prosjekter og ser frem til et godt samarbeid i prosjektet.

Øyvind Våge, kontorleder NIRAS Stavanger

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843