Lervigskvartalet skal tilby energieffektive løsninger

Lervigskvartalet Web

NIRAS er engasjert som rådgivende ingeniør for total teknisk entreprenør DNF AS på et prosjekt i Stavanger bestående av skole, barnehage, dagligvarebutikk, flerbrukshall, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller, fordelt på 25.000 m2.

26. september, 2022

Om Lervigskvartalet

Byggested: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoareal: Ca. 25.000 m2
Detaljprosjektering: Januar 2022
Planlagt oppstart: Mai 2022
Planlagt ferdigstillelse: Høsten 2024
Kostnadsramme: kr 1 200 mill.
Entrepriseform: Totalentreprise. Skanska er totalentreprenør

Nye Lervig skole får plass til 21 klasser og 630 elever. Bygget skal også romme en flerbrukshall, og store deler av skolegården kommer til å ligge på taket. Barnehagen vil få plass til 120 barn fordelt på seks avdelinger. I tillegg kommer det dagligvarebutikk, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller.

Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR

Planen er at det nye Lervigskvartalet skal oppfylle følgende mål: 

  • Et attraktivt samlingspunkt for Storhaug

  • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold

  • Tilrettelagt for samarbeid

  • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Det skal bygges med utstrakt bruk av massivtre og byggearbeidene skal gjennomføres som fossilfri byggeplass. Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR med ambisjon om å få nivå «very good» på sertifiseringsskalaen.

NIRAS skal i denne sammenheng sørge for energieffektive løsninger som LED-armaturer, solceller og fjernvarme.

Lervigskvartalet har planlagt ferdigstillelse høsten 2024.

Dette er et stort og spennende prosjekt med mange tekniske utfordringer. Det er særlig utfordrende å hensynta syv leietakere innenfor samme bygningsmasse. Vi vil løse dette med god dialog med byggherre og gode beslutningsplaner. 

Thomas Tollefsen, ingeniør elektro i NIRAS Norge

Les mer på Stavanger Kommunes nettside

Vil du vite mer?

Thomas Tollefsen

Thomas Tollefsen

Electrical Design Engineer

Stavanger, Norway

+47 988 14 903

Se også: