Handicaporganisationernes Hus By Night NS 07515 1920

Energi og inneklima

Få rådgivning om alt innen inneklima og energi. Vi skaper resultater som varer, og bygninger som oppfyller byggherrens og brukernes forventninger.

Vi gir råd fra A til Å rundt inneklima og energi for å skape de beste rammene for et sunt inneklima – uansett hvilken bygning det er snakk om.

Et godt inneklima er helt avgjørende når man skal oppføre nye bygg eller renovere eller optimalisere eksisterende bygninger. Det er derfor viktig at inneklimaet vurderes bredt i forhold til bygningen og dens funksjon. Vi er med fra de innledende fasene til den endelige realiseringen i det ferdige bygget.

I NIRAS er vi eksperter på inneklima og energi. Vi gir råd om hvordan man skaper det beste og sunneste inneklimaet i bygninger for å sikre de beste rammene for de som skal bruke og ha glede av bygget.

Vi bidrar til både forskning, lovgivning og veiledninger samt konkrete løsninger i det ferdige bygget.

Inneklima tilpasset bygningen

Det er viktig med et sunt inneklima, men det er også viktig at inneklimaet er tilpasset den enkelte bygningen og bruksmønsteret til denne. I NIRAS tar vi alltid utgangspunkt i det enkelte bygget når vi gir råd om inneklima og energi. På den måten sikrer vi at bygningens inneklima blir så godt som mulig og at det passer til det bygningen skal brukes til.

Inneklima handler om flere parametere, som alle skal spille sammen, og som man skal tilpasse bygningens design og bruk. Når vi gir råd om inneklima, tar vi høyde for alt fra temperatur, luftkvalitet og dagslys til lyd, støy og farlige stoffer.

Energirådgivning

Bygningens energiforbruk er uløselig knyttet til bruken og inneklimaet. Energieffektivisering av bygg er fortsatt et særlig fokusområde.

I nybygg prosjekterer vi i henhold til nye og ambisiøse krav, mens vi i eksisterende bygg jobber med optimalisering og en kombinasjon av nye og oppdaterte funksjoner og energieffektive systemer som sikrer et inneklima etter dagens krav med minst mulig energiforbruk.

Våre energikonsulenter jobber med alt fra de første tankene og potensialanalyser til den endelige optimaliseringen og driften av bygningen og tilhørende installasjoner.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: