Liselotte Rasmussen Lira Og Lars Jensen Laje

Byggeledelse og arbeidsmiljøkoordinering

Få hjelp til de prosessene som sikrer sterk og kompetent byggeledelse samt et trygt arbeidsmiljø gjennom alle faser av byggeprosjektet.

Byggeledelse med fokus på tid, økonomi og kvalitet 

Som byggeledere fokuserer vi på den samlede kvaliteten til et prosjekt, byggbarhet, logistikk og gjennomførbarhet innenfor de avtalte rammene. Vi involverer og tar hånd om interessentene og ivaretar deres ulike krav og ønsker. Vi fokuserer på det som skaper verdi for byggherren.

God og kompetent byggeledelse er avgjørende når et byggeprosjekt skal styres sikkert i mål.

Byggeledelse sikrer at byggeprosessen forløper så friksjonsfritt som mulig. Vår byggeledelse skaper de beste rammene for at kundenes prosjekter følger den planen som er lagt.

For oss skal god byggeledelse sørge for å overholde den fastsatte tidsrammen og de økonomiske rammene, og ikke minst at den ønskede kvaliteten blir opprettholdt. Det gjør at vi med vår ekspertise innen byggeledelse kan hjelpe kundene godt i mål med byggeprosjektene. Hvis det oppstår endringer underveis, tar vi hånd om det som en del av NIRAS’ byggeledelse.

Tilnærmingen vår er dialog- og tillitsbasert. Dette bidrar til å øke samarbeidet på byggeplassen, sikre bedre kvalitet, færre konflikter og en tryggere byggeplass.

I NIRAS har vi eksperter på lokasjonsbasert tidsplanlegging, som kan kutte den samlede byggetiden med opptil 20 % ved å planlegge og effektivisere byggeprosessen samt flyten på byggeplassen. Lokasjonsbasert tidsplanlegging kan med fordel starte opp allerede når man planlegger den kommende byggetiden og byggeplassen.

Lean-metoder er blant de viktige styringsverktøyene og arbeidsmetodene vi bruker når vi jobber med byggeledelse og arbeidsmiljø. Det sikrer en profesjonell byggeledelse og et sterkt fokus på et trygt og sikkert arbeidsmiljø gjennom alle fasene av det enkelte byggeprosjektet.

Tidlig involvering av byggeledelse

I NIRAS anbefaler vi kundene å trekke inn byggeledernes ekspertise så tidlig som mulig i prosjekteringsfasene og som et minimum før anbud. Ved tidlig involvering kan kundene dra nytte av kompetansen og erfaringen vi har fra utførelse i prosjektene. Det skaper verdi.

Byggelederen sikrer en stabil økonomi i prosjektet

Vi er spesialister på å utarbeide beregninger av byggesakenes økonomi, herunder prisoverslag, gjennomføring av budsjettopplegg og -oppfølging, samt løpende sparring om og kontroll av økonomien i prosjektene. Dette sikrer en stabil økonomi i byggeprosjektet.

Koordinering av arbeidsmiljøet i prosjekterings- og utførelsesperioden

I NIRAS tilbyr vi å ivareta arbeidsmiljøkoordinering for byggherren både i prosjekteringen og utførelsen.

Vi utfører arbeidsmiljøkoordinering i prosjekteringen i nært samarbeid med de prosjekterende. I prosjekteringen har vi særlig fokus på byggeprosessene og på å kartlegge farlige prosesser.

Gjennom prosjekteringen sikrer vi også at bygningen vil være mulig å vedlikeholde uten risiko for slitasje og ulykker for håndverkere og driftspersonell.

Som arbeidsmiljøkoordinator i utførelsesfasen sikrer vi at byggherrens forpliktelser overholdes, og at byggeplassen er sikker for alle som ferdes der. Vi har en dialog- og tillitsbasert tilnærming til oppgaven, og søker å involvere og skape medinnflytelse for aktørene på byggeplassen.

I NIRAS har vi stor erfaring med å ivareta arbeidsmiljøkoordineringen på både store og små prosjekter.

Arbeidsmiljørådgivning

NIRAS gir råd om arbeidsmiljørelaterte spørsmål innenfor bygge- og anleggsområdet.

Vi er autorisert arbeidsmiljørådgiver. Derfor kan vi gi råd til og veilede virksomheter innen alle typer pålegg fra Arbeidstilsynet.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: