Teknisk Due Diligence

Teknisk Due Diligence

Få råd om teknisk due diligence-undersøkelser i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det gir innsikt i forholdene rundt eiendommen.

Vi jobber med en rekke eiendomstyper, herunder boliger, kontorer, hoteller, kjøpesentre og logistikkeiendommer. Vi undersøker både prosjekter under utvikling og eksisterende bygninger.

For kjøperen har due diligence-undersøkelser til formål å gi innsikt i forhold rundt eiendommen, inkludert de tekniske løsningene som brukes, kvaliteten på materialene, miljørisikoer, geoteknikk, akustikk, brann mv.

Jo grundigere due diligence-undersøkelsen er, desto færre punkter gjenstår for senere avklaring. Det bidrar til å redusere omfanget av garantiene som selgeren vanligvis må stille som ledd i overdragelsen.

Kjennetegnet for due diligence-saker er at eksklusivitetsvinduet ofte er smalt og at man må granske mange dokumenter på kort tid. Basert på mange års erfaring har vi derfor utviklet en rekke standardiserte verktøy for å effektivisere prosessen og få en god start.

Servitutter, kontraktsforhold, dispensasjoner og garantier

Når vi er i gang, oppstår det i tillegg til det byggetekniske utfordringer som f.eks servitutter, kontraktsforhold, dispensasjoner og garantier, som krever koordinering med kundens juridiske rådgivere. I fellesskap med advokater belyser vi problemstillinger og hvordan de kan håndteres for å avgjøre om det kan håndteres gjennom bestemmelser i kjøpsavtalen eller oppfølging på stedet.

Red Flag-rapporter

Styrken vår er den rutinerte tilnærmingen vi har gjennom hele prosessen. Vi leverer innledende Red Flag-rapporter for å fremheve de vesentligste punktene som må behandles. Mange av disse punktene avklarer og lukker vi gjennom en byggeteknisk dialog med motpartens rådgivere. Vår erfaring er imidlertid at det for prosjekter under utførelse kan være noen spørsmål som ikke kan avklares før signering. Derfor bistår vi i samarbeid med advokatene med å utarbeide spesielle overvåkingsbestemmelser i såkalte Tracker-dokumenter til kjøpsavtalen.

Project Monitor-tjenester

I utførelsesfasen utfører vi Project Monitor-ytelser fra oppfølging av uavklarte punkter i Tracker-dokumenter til å vurdere verdien på det utførte arbeidet i forbindelse med Forward Funding-scenarier. Vi utfører løpende kvalitetskontroll, mangelregistrering i forbindelse med levering og bistår med å granske den ferdige dokumentasjonen opp til avslutning.

Besiktigelser og tilstandsvurderinger

For eksisterende eiendommer gjennomfører vi besiktigelser og tilstandsvurderinger, f.eks. i henhold til ASTM E2018-15. Vi kapitaliserer erstatnings- og vedlikeholdsbehov i driftsfasen eller i forbindelse med opphør av leieavtalen.

Smidighet, faglighet og samarbeid

Stikkord for våre due diligence-tjenester er smidighet, faglighet og samarbeid.

Vi har et kjerneteam som utelukkende fokuserer på slike transaksjoner, og som støttes av fagspesialistene våre når de gransker ulike byggetekniske problemstillinger som:

  • miljørådgivning i forbindelse med jordforurensning og helseskadelige stoffer i eksisterende bygg
  • bærekraftsertifisering i henhold til DGNB
  • rådgivning om brann, akustikk og inneklima samt energirenovering, inkludert oppgraderingsmuligheter i henhold til lovgivningen.

Internasjonal rådgivning

Vi jobber med en rekke internasjonale kunder som investerer i skandinaviske eiendommer. Gjennom samarbeidet med våre kontorer i Danmark og Sverige kan vi tilby due diligence-tjenester i mange storbyer i Skandinavia.

Vil du vite mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: