Fjernvarme Fyn ser etter muligheter for et samarbeid om Power-to-X

Fjernvarme Fyn 2

Produksjon av strøm og fjernvarme slipper ut mye CO₂. Hos Fjernvarme Fyn undersøker de nå muligheten for å utnytte CO₂ via et partnerskap som skal levere en klassisk vinn-vinn-løsning.

21. desember, 2021
  • SDG: #7, #11, #13, #17
  • Sektorer: Energi
  • Land: Danmark
  • Klient: Fjernvarme Fyn

Mer enn 800 000 tonn CO₂. Det er dette energiverket Fjernvarme Fyn samlet sett slipper ut årlig fra anleggene på Havnegade – når både biogen og fossil CO₂ legges sammen. Anleggene leverer strøm til nettet og fjernvarme til Odenses innbyggere. Men det fynske (Fyn) energiverket har en ambisjon: Vi ønsker å gå i en grønnere retning og begrense utslippet av CO₂ samtidig som vi opprettholder den stabile varmeforsyningen i Odense.

Og det er akkurat det Power-to-X-teknologien kan hjelpe bedrifter med. Power-to-X er en teknologi som muliggjør produksjon av gasser og flytende brennstoff ved å blande karbon fra for eksempel CO₂ med hydrogen.

Fordi Fjernvarme Fyn genererer mye CO₂ fra sin varmeproduksjon, har de besluttet å undersøke muligheten for å inngå et samarbeid med et annet selskap om å bygge et PtX-anlegg ved siden av sitt kraftvarmeverk. Et potensielt partnerselskap kan være en drivstoffprodusent som kan utnytte den store mengden CO₂ som genereres, og forhindre at den bare slippes ut til skade for miljøet.

Analyse viser potensialet

For Fjernvarme Fyn har NIRAS gjennomført en analyse av mulighetene for å samle CO₂ og huse et PTX-anlegg, samt innledende undersøkelser av potensielle egnede partnere i byggingen av et Power-to-X-anlegg knyttet til fjernvarmeanlegget i Odense.

Analysen inkluderte forutsetninger, markedsanalyse, rammebetingelser, begrensninger og teknologier med fokus på samhandling med fjernvarme – såkalt sektorkobling. Dette ble oppsummert i en konklusjon om Fjernvarme Fyns muligheter til å tilby seg selv som partner i et PtX-samarbeid.

Konklusjonen viste en lovende forretningsmodell for Fjernvarme Fyn i form av både miljømessige og økonomiske gevinster – dels ved å begrense utslipp av CO₂, og dels ved å utnytte overskuddsvarme samt å bidra til en potensiell samarbeidspartners produksjon av drivstoff eller andre sekundære produkter.

Rådgivningen fra NIRAS ble utført og levert høsten 2020, og Fjernvarme Fyn har siden søkt etter potensielle samarbeidspartnere.

Power-to-X kort fortalt

  • Ved å tilføre strøm til vann kan du splitte vannmolekyler (H₂O) – dette kalles elektrolyse
  • På denne måten kan du konvertere grønn produsert elektrisitet – f.eks fra vindturbiner – til hydrogen (H) og oksygen (O)
  • Hydrogenet tilsettes karbon – for eksempel i form av CO₂ fra en fabrikk eller et kraftverk
  • På denne måten kan man produsere gasser eller drivstoff som kan brukes som drivstoff av fly, ferger, lastebiler osv.

Vil du vite mer?

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Senior Consultant - Innovation, Climate change, en

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Project Director

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se også: