Gang- og sykkelbru for Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo

Byens Bro Odense Bridge

16. februar 2023 ble snoren klippet for den nye gang- og sykkelbrua over universitetskrysset ved Blindern i Oslo!

3. mars, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Vann, Miljø
  • Land: Norge
  • Klient: Statsbygg i samarbeid med entreprenørene HENT AS og HAB Construction AS

Det var ordfører Marianne Borgen som stod for den offisielle åpningen av den 170 meter lange og 7,5 meter brede brua, som har blitt oppført i forbindelse med det kommende Livsvitenskapsbygget.  

Gang- og sykkelveien langs Ring 3 er en av de travleste i landet, med opp til 3500 syklister i døgnet på de travleste dagene. 

Med den nye brua slipper syklister og gående å dele rundkjøring med blålystrafikk til og fra Rikshospitalet. Tiltaket reduserer dermed risikoen for ulykker mellom harde og mye trafikanter i det utsatte krysset, og vil gjøre at flere kan sykle i Oslo.  

NIRAS har vært ansvarlig for miljø og overvannshåndtering, og sammen med Dronninga Landskap prosjektert for regnbed og fordrøyningsdam.  

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25