Monsrud Kryssingsspor

Railway Track NS 10188

Prosjektet omhandler utarbeidelse av kryssingsspor for 750 lange godstog.

 • SDG: #9
 • Sektorer: Vann, Infrastruktur, Miljø
 • Land: Norge
 • Klient: Aarsleff Rail A/S - Banedrift / Bane NOR
 • Tid: 2020-2022

Prosjektet har inkludert blant annet:  

 • Vurdering av løsninger for håndtering av overvann for veg og bane 

 • Beregne nedslagsfelt og kapasitetsbehov for overvannssystem, inkludert kartlegging av 200-årsflom  

 • Analyser i Scalgo LIVE  

 • Hydrauliskmodellering i HEC-RAS  

 • Utarbeidelse av fagrapport  

 • Prosjektering av system med drens- og overvannsledninger langs banen. Detaljtegninger for kummer og stikkrenner (dimensjon 800-1800 mm) 

 • Beregne kapasitet i løsninger for overvannshåndtering som åpen drenering i grøfter og infiltrasjonsgrøfter  

 • Utforming og prosjektering av drenering og avvanning av veikulvert  

 • Beregning av vannføring til kommunalt anlegg for overvann 

 • Rådgivning i byggefasen 

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25