Man sitting at his desk in front of computer screen

Rygge Kommune – Rådgiving ved Anskaffelse av EOS

Rygge Kommune ønsket å gå til anskaffelse av et energioppfølgingssystem (EOS) tilkoblet 20 av kommunens bygninger, som et ledd i en overordnet ambisjon om en sterkere miljøprofil. NIRAS bisto med rådgiving til konkurransegrunnlaget og teknisk spesifikasjon for systemet.

Utfordringen

Det finnes en rekke EOS leverandører på markedet, med produkter som har et bredt spekter av kvaliteter og egenskaper. Rygge kommune trengte et system som fylte deres behov til kvalitet, egenskaper og pris. Et velfungerende EOS kan bidra med å redusere energiforbruk betydelig i kommunens bygninger, og er også en forutsetning for å kunne søke om støtte fra Enova for energimessige tiltak på eksisterende bygg.

Løsningen

NIRAS utarbeidet den tekniske spesifikasjonen for energioppfølgingssystemet, samt konkurransegrunnlaget som utgjorde basis for forespørsel om anbud via database for offentlige innkjøp (DOFFIN). NIRAS bisto også med evaluering av de innleverte anbudene for å bidra til at Rygge Kommune kunne gjøre et valgt på et trygt faglig grunnlag.