To nye prosjekter med Bane NOR på Trønderbanen nord for Trondheim

RAIL NORGE Østborg EDIT

NIRAS har vunnet nok et nytt jernbaneoppdrag i Norge. Denne gang er det snakk om to kryssingsspor på henholdsvis Hammer og Østborg, som ligger langs Trønderbanen nord for Trondheim.

16. mars, 2022
  • Sektorer: Infrastruktur
  • Land: Norge
  • Klient: Bane NOR
  • Tid: Q1 2022 - Q2 2023

NIRAS har nok en gang vunnet nye jernbaneprosjekt i Norge. Det dreier seg om oppdrag for planlegging og prosjektering av to nye kryssingsspor på henholdsvis Hammer og Østborg, som befinner seg på Trønderbanen ca. 50 km nord for Trondheim.

Bane NOR har en plan om å etablere halvtimesintervall på Trønderbanen,  og disse prosjektene er to av 14 identifiserte tiltak som til sammen skal sørge for å realisere dette målet. NIRAS er hovedrådgiver på oppgaven, og skal sammen med et team av dedikerte samarbeidspartnere gjennomføre en optimaliseringsfase, etterfulgt av en teknisk detaljplan med opsjon på teknisk byggeplan for de de nevnte kryssingssporene.

Sterk posisjon i markedet for infrastruktur i Norge

"De nye prosjektene er enda et bevis på NIRAS' sterke posisjon i markedet for infrastruktur i Norge, og de kommer på et fantastisk tidspunkt, hvor vi har vunnet mange nye kontrakter og aktiviteter innen jernbanesektoren. Den 1. februar åpnet NIRAS et nytt kontor i Trondheim, og vi har allerede opplevd vekst i form av nye medarbeidere,”  forklarer Theis Tarp Rasmussen, direktør for NIRAS i Norge.

Prosjektene løper fra nå og frem til 2. kvartal 2023. Målet er å gjennomføre prosjektene med minst mulig forstyrrelse av den daglige togdriften, og det vil derfor legges særlig fokus på å begrense behovet for sporbrudd mens prosjektene realiseres. NIRAS har allerede beskrevet tiltakene i utredningsfasen, og har derfor en inngående kjennskap til jernbanestrekningen og de varslede enkelte tiltak.

Sterkt skandinavisk samarbeid er nøkkelen til suksess

NIRAS har de senere årene bygd opp et navn som en fremtredende rådgiver innen jernbane i Norge. Ifølge kontorleder i Trondheim, Senad Canovic, skyldes det ikke minst at den danske rådgiveren har et tett skandinavisk samarbeide mellom eksperter i Norge, Danmark og Sverige.

”Det gir NIRAS en særlig styrke, at vi kan trekke på mange forskjellige spesialisters ekspertise på tvers av kontorer og land i Skandinavia. På disse prosjektene på Trønderbanen har de nye ansatte på kontoret i Trondheim tatt del i et tverrfaglig samarbeid for å utvikle tilbudet sammen med våre kolleger i Norge og Danmark. Vi har fokus på kundenes prosjekter og et på å få til et sterkt samarbeide. Dessuten har vi et mangeårig samarbeid med andre rådgivere, hvor alle har sin særlige ekspertise, og det skaper felles suksess for alle parter. Dette bidrar til at vi styrker vår posisjon i markedet,” siger Senad Canovic.

Vil du vite mer?

Senad Canovic

Senad Canovic

Head of Department

Trondheim, Norway

+4748113564

Christian Nielsen

Christian Nielsen

Market and Project Director

Trondheim, Norway