Istock 1266559436

IT-sikkerhet og OT-sikkerhet

NIRAS forbedrer din IT-sikkerhet med innsikt i din bedrifts svakheter og styrker. Vi fokuserer på konkret og skreddersydd innsats og løsninger for din IT- og OT-sikkerhet for å unngå cyberangrep og -trusler.

Sikkerhet online er mer enn bare passordsikkerhet, informasjon om phishing og en sterk og effektiv brannmur. I den teknologiske tidsalderen er IT- og OT-sikkerhet aktuelt og nødvendig for både små og store bedrifter. God IT- og OT-sikkerhet avhenger av størrelsen på bedriften, eksisterende sikkerhet og ikke minst behovene til den enkelte bedrift. NIRAS gir en oversikt over komponenter og koblinger i bedriften, IP-adresser, enheter og patcher og finner hull i eksisterende systemer og prosesser.

Det er viktig å ikke bare være reaktiv i sikkerhet, men også proaktiv. Sikkerhet må bygges inn i systemene og løsningene slik at du kan være i forkant av eventuelle hull. Vi utvikler nødvendige tiltak og prosesser i samarbeid med deg som kunde, slik at det er mulig å håndtere sårbarheter og forebygge skadevare og hackere til alle tider av døgnet.

OT-sikkerhet på agendaen

IEC62443 og NIS2 bidrar til å sette OT-sikkerhet (operativ teknologi – det fysiske produksjonsapparatet som industriroboter) på dagsorden både i EU og internasjonalt. Som aldri før er det aktuelt og nødvendig å forholde seg til ikke bare virksomhetens IT-sikkerhet men også virksomhetens OT-sikkerhet, da sammenhengen mellom disse kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. OT-miljøer er ikke trygge for mulige cyberangrep fordi de har andre operativsystemer enn IT, og må derfor alltid inkluderes i sikkerhetsprotokoller og -prosesser.

Havari er dyre, og de har ofte store konsekvenser – spesielt hvis de er forårsaket av ubudne gjester. NIRAS bringer kompetanse og skreddersyr IT- og OT-sikkerhet etter behov og situasjon, slik at du er effektivt forberedt mot fremtidig nedetid.

NIRAS' 6 trinn til OT-sikkerhet

Ekspertene våre bruker 6 trinn som utgangspunkt for å avklare sikkerheten til ditt prosessanlegg, slik at du kan nå målet ditt godt:

  1. Vi hjelper til med sikker, sentral brukeradministrasjon.
  2. Vi gir råd om fysisk adkomst til anlegget.
  3. Vi sjekker programvaren og innstillingene dine.
  4. Vi definerer din sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
  5. Vi dokumenterer ditt systemoppsett.
  6. Vi utfører en fullstendig revisjon av systemet ditt.

Vil du vite mer?

Michael Svend Rørby Petersen

Michael Svend Rørby Petersen

Project Manager

Aalborg, Denmark

+45 9630 6496

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Head of Automation and Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Se også: