Measurement NS 07738 1920 Photo Jon Nordahl

Skadelige stoffer i inneklimaet

Vi bistår med screening, identifisering, måling, risikovurdering og utbedring av problemer med helseskadelige stoffer i inneklimaet.

Asbest, PCB, radon, fuktighet og mugg skaper fortsatt problemer mange steder. I NIRAS gir de mange ekspertene våre deg råd om godt inneklima. Vi bistår med screening, identifisering, måling, risikovurdering og utbedring av problemer med helseskadelige stoffer i inneklimaet.

Byggeteknisk gjennomgang og screening

Vi kan også bistå med alt innen måling, identifisering og bekjempelse av helseskadelige stoffer, og kommer med forslag til utbedringer ved alle slags problemer. Vi priser løsningen, prosjekterer, leder byggingen – og fører tilsyn.

Kanskje er det behov for en byggeteknisk gjennomgang eller en risikovurdering av byggeavfall eller en forurenset grunn? Det kan være dyrt, men det trenger ikke alltid å være det.

Radon

Radon er en radioaktiv gass som øker risikoen for lungekreft. Du kan verken smake, lukte, føle eller se radon. Gassen kommer fra grunnen og er overalt, men den sniker seg spesielt inn i boliger og bygninger som ikke er helt tette. Det kan for eksempel være ved en gammel vannlås, en rist eller andre utettheter mot bakken. Det er ikke bare hvis du har kjeller at du skal bekymre deg for radon. Gassen kan bevege seg fra kjelleren opp til første etasje, men sprer seg oftest bare i mindre grad til de øvre etasjene.

Når vi utarbeider radonundersøkelser, finnes det flere måter å gripe undersøkelsene an på. Noen ønsker bare en kort skjematisk rapportering, mens andre ønsker spesifikke rapporter med anbefalinger. Vi skreddersyr den beste løsningen for hver enkelt kunde.

Miljøfarlige stoffer inkludert PCB og asbest

Fra rundt 1950 til 1977 ble PCB ofte brukt som tilsetningsstoff i mange produkter, spesielt på grunn av stoffets brannhemmende og mykgjørende egenskaper. Det viste seg å ha noen dårlige konsekvenser for helsen og miljøet. Derfor ble det i 1986 innført et totalforbud mot PCB. Dessverre kan PCB fremdeles være et problem, ettersom gasser fra miljøgiften siver ut fra gamle bygningsmaterialer og kan sette seg i andre materialer.

”Det har været vigtigt for Horsens Kommune, at vi i forbindelse med NIRAS’ radonscreening af vores bygninger samtidig har fået tillært os mere viden om radon, og hvordan det opfører sig, således at vi fremover bedre kan sikre vores bygninger mod eventuel radonindtrængning.”

Energiteknolog Charlotte Høitbjerg Davidsen fra Horsens Kommune

Tidligere har asbest været et meget populært byggemateriale på grund af dets ildfasthed og isolerende egenskaber. Derudover har det været relativt billigt. Asbest blev tidligere brugt i en lang række bygningsmaterialer til især gulv-, væg-, loft- og tagplader, men også til ventilationskanaler og rør til vandforsyning og kloakering. Det har desuden været brugt til isolering af varmerør og beholdere og i tekstiler til at beskytte mod kraftig varmepåvirkning. Asbest består af en række naturlige mineraler. Når man arbejder med asbest, spaltes det til mikroskopiske, aflange fibre, der kan indåndes som støv. Asbest er dokumenteret som årsag til kræft i bl.a. lungerne. Derfor er det vigtigt at tage specielle forholdsregler, når man arbejder med asbestholdige byggematerialer.

I NIRAS hjælper vi med identificering af smittekilder, forurenede overflader og indtrængningsgraden i materialer i forbindelse med byggeprojekter eller måling af indeklima. Vurdering og konklusion af resultaterne afhænger af opgavens formål. Vi arbejder både med indeklimamålinger, nedrivninger, om- og tilbygninger, renoveringer og ressourcekortlægning med vurdering af potentiale for at indarbejde eksisterende byggematerialer i fremtidige projekter.

I forbindelse med nedrivninger udfærdiger vi en rapport med kortlægning af forureningens omfang, placering og metode for håndtering ved bortskaffelse af affaldet. Rapporten kan indgå i udbud for entreprenører eller bruges direkte af en allerede tildelt entreprenør. Vi yder også rådgivning til udbud med udfærdigelse af alle relevante udbudsdokumenter, hvor vi hjælper med at afgrænse opgaven, metoder og tidsplanen.

Ved tilstandsvurderinger, indeklimamålinger, renoveringer og om- og tilbygninger, hvor der konstateres miljøfarlige stoffer i overflader og materialer, der skal bevares, yder vi rådgivning til afhjælpning. Afhjælpningen afhænger af, hvilke miljøfarlige stoffer det omhandler, koncentrationen af det, hvilke overflader, materialernes struktur og funktionen af de forurenede rum.

Ressourcekortlægninger handler om en cirkulær tankegang. Rådgivningen varierer afhængig af, hvilken fase projektet er i. En ressourcekortlægning kan udføres forud for konceptfasen, hvor projektets udformning endnu er ukendt. Her identificeres både rene, forurenede og farlige koncentrationer af miljøfarlige stoffer i byggematerialer. Det kan udfærdiges som et dokument med opdeling af fraktioner og estimerede mængder ift. fremtidige anvendelsesformål med beskrivelse af håndtering og sanering.

En ressourcekortlægning efter konceptfasen kan benyttes til at sammenligne løsninger og prioritere indsatser. Det kan være vurderinger af bygningsdele efter sanering og adskillelse.

Skimmelsvamp og fugt i bygninger

En af de største skadevoldere på bygninger i Danmark er fugt. En fugtig bygning kan medføre biologiske skader som skimmel, råd, og svamp. Det kan give dårligt indeklima og have konsekvens for bygningens tilstand.

Fugt i bygninger opstår typisk efter mangelfuld udluftning, rørskader, opstigende grundfugt, oversvømmelse, kuldebroer eller indtrængende fugt i tag eller facade. Vi ser ofte også skader efter mangelfuld afdækning eller manglende affugtning ved nybyggerier.

I NIRAS laver vi enhver form for fugtundersøgelse af bygninger. Vi afdækker med det nyeste udstyr med fugtmålinger og termografi, hvilke(n) fugtkilde(r), der har forårsaget problemerne, og beskriver løsninger på disse. Forekomst af skimmelsvampe afdækker vi ved prøvetagning på mistænkte overflader, hvorved vi bestemmer mængde og typer af skimmelsvampe. Eventuel forekomst af skimmelsvampe generelt i indeklimaet afdækker vi med udtagelse af støvprøver, der undersøges ved efterfølgende DNA-sekventering af relevante skimmelsvampe. Betydning for indeklimaet og anvisninger på løsninger beskrives.

Vil du vide mere?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Mette Neerup Jeppesen

Mette Neerup Jeppesen

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 2171 2342

Bo Peter Alslev

Bo Peter Alslev

Project Manager

Aarhus, Denmark

+45 8732 3379

Ole Vinther Frederiksen

Ole Vinther Frederiksen

Senior Specialist

Allerød, Denmark

+45 2920 7486

Se også: