Energi- og klimaplanlegging

Landscape in Norway

God planlegging er grunnlaget for å lykkes med videre arbeid!

Vi har bidratt med utarbeidelse av en rekke offentlige og private plandokumenter for våre kunder.

Planer og planprosesser

Vi arbeider blant annet med:

  • Energi- og klimaplaner (kommuner)
  • Reguleringsplaner
  • Områdereguleringsplaner
  • Detaljreguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Kvalitetsplaner
  • Energi- og miljøplaner (områder, bygg, industri)

    Ta kontakt med oss i tidlig fase av ditt prosjekt!