Energiledelse, EOS og energieffektivisering

Fields and trees seen from a round window

Få kontroll over energibruk og energikostnader ved å gjennomføre lønnsomme energitiltak og omlegging til fornybar energi.

Hva er energiledelse?

Energiledelse er gjennomføring av en systematisk og kontinuerlig forbedringsprosess for å spare energi og bruke energien på riktig måte. Bedriftens miljøprofil styrkes og lønnsomme energitiltak gjennomføres.

Kort om prosessen

Energiledelse starter med en analyse av energiforbruk og sparepotensial. I samråd med kunden etableres mål og handlingsplan for forbedringer. Handlingsplanen følges opp over tid, og resultatene dokumenteres og synliggjøres. Dette gir økt motivasjon for å oppnå gode resultater!