Kirstine lærer hele tiden noe nytt

KINI NIRAS

Et lokalt og nasjonalt nettverk av spesialiserte fagkolleger sikrer konsulenten i jord- og grunnvannsforurensning at hun hele tiden kan kombinere ny kunnskap med kjent kunnskap.

Kirstine Bräuner Nielsen er cand.scient. i biologi og bioteknologi, og jobber som konsulent med jord- og grunnvannsforurensning hos NIRAS i Næstved. 

Blant annet har Kirstine vært med på å undersøke en tjæreforurenset tomt ved Køge havn i forkant av et byggeprosjekt, i tett samarbeid med kolleger lokalisert i Næstved og Allerød. Hensikten er å avgrense og få et detaljert bilde av forurensningen, slik at man ikke bygger der forurensningen er verst. 

”Jeg får utvidet mine ferdigheter og kompetanse da jeg ikke tidligere har jobbet med NIRAS sin Geoprobe - et lite kjøretøy som kan måle forurensningsnivået i bakken - og prøvetakingsmulighetene den tilbyr” forteller Kirstine.

Som ressursperson for Region Sjælland er Kirstine også med på å gjennomgå det historiske materialet for potensielle brannøvelsesplasser og andre mulige PFAS-kilder, samt forurensningsundersøkelser i Region Sjælland som ser etter PFAS-kilder for forurensning av grunnvannet i området rundt Tune. 

Med på både små og store prosjekter

Næstved-kontoret har 15 medarbeidere fordelt på fagområder som miljø, vann, forsyning og infrastruktur. Kirstine synes det er hyggelig å gå på jobben hvor de har et godt fellesskap og hyggelige kollegaer for faglig sparring og uformell kultur. 

Enkelt å sparre med kollegaer

Kirstine synes at hun fint klarer å ha tett kontakt med kolleger i selskapets øvrige forretningsenheter, med innblikk i hva de jobber med til daglig. 

"På et lokalkontor får du alle fordelene til det lille, nære kontoret i det daglige, i tillegg til et internasjonalt nettverk av 2800 NIRAS-kollegaer å spille på. Du får muligheten til å være involvert i mange ulike prosjekter”, forteller Kirstine Bräuner Nielsen.

”Det er utrolig enkelt å sparre med kollegaer utenom eget fagfelt. Det gir en stor fordel når et prosjekt står på og for eksempel en vei må bygges over et forurenset område, eller det er fare for at forurensning spres i avløp eller overvann,” sier hun.

En utfordring ved å være lokal rådgiver kan være at resten av hennes kollegaer i samme team sitter et annet sted, for eksempel på hovedkontoret utenfor København, og at hun ikke er en del av kunnskapsdelingen som skjer i lunsjen eller ved kaffemaskinen. Men det finnes det en løsning på. 

”I min avdeling gjør ledelsen en stor innsats med små onlinemøter for å gi mulighet for sparring. Dermed er ikke folk mer enn en telefonsamtale unna,” forteller Kirstine.

Vokser med oppgavene

Om Kirstine skal peke på de beste tingene ved jobben hennes, er svaret at det er faglig spennende, og at hun hele tiden lærer noe nytt som hun kan kombinere med kunnskapen hun allerede besitter. 

”Kollegaene på mitt kontor gir meg innblikk i hva vi kan i NIRAS, og de kollegaene som sitter andre steder innenfor samme fagfelt gir meg et stort nettverk å sparre med. Jeg vokser med oppgavene,” sier hun.

NIRAS - Here We Grow.

Se også: