Han brenner for effektiv og klimavennlig infrastruktur i hele Skandinavia

Theis Tarp Rasmussen (2)

Direktør Theis Tarp Rasmussen elsker å trekke de store linjene. Det gjør han så godt at mange millioner nordmenn kommer raskere, sikrere og mer bærekraftig fra A til B ved hjelp av nye veier og jernbanespor.

Å bygge veier og jernbaner kan virke som en oppgave med en fast formel. Det er det også i prinsippet, men formelen er ikke identisk fra land til land. Det vet Theis Tarp Rasmussen, som er Direktør for NIRAS i Norge. Han er dansk, men bor og arbeider i Norge, hvor NIRAS siden 2016 har styrket virksomheten med flere store infrastrukturprosjekter og en årlig omsetning på mer enn 60 millioner kroner.

Det seneste prosjektet er en utvidelse av jernbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, og Theis' erfaring er at vil du bygge jernbaner og veier i Norge, skal du være til stede.

Annerledes natur og friluftsliv i Norge

Det er selvsagt store forskjeller på å bygge infrastruktur i Danmark og i Norge. Landskapet i Norge er blant annet svært annerledes. Det gir utfordringer.

«Rent prosjekteringsmessig er det særlig topografien og det å forstå selve det norske landskapet, som er utfordrende. Nordmenn bruker også naturen sin mye mer aktivt, og du må tenke på mulige konsekvenser for friluftslivet helt fra starten av prosjekteringen», sier Direktøren.

Motivert av vekst som skaper verdi

 Fra kontoret i Oslo, som teller 12 ansatte innenfor infrastruktur, hvorav fire er utstasjonert fra Danmark, er Theis motivert til å utvikle virksomheten og se muligheter. Han brenner for vekst, men veksten skal skape verdi for kundene og gi medarbeiderne faglige utfordringer slik at de utvikler seg.

Dette mefører til en travel hverdag, men Theis føler seg bare utfordret på tiden. Det skal nemlig også være rom i hverdagen til å være en engasjert mann og far i familien, som teller to barn på henholdsvis fire måneder og tre år.

Faglig utvikler Theis seg gjennom å forstå forretningsmekanismer og hele tiden være kundens beste rådgiver. Den dyktige og unge forretningssjefen har hatt en bratt karrierekurve. På få år har han tilegnet seg kunnskap og erfaringer som mange andre vil brukt flere år på.

Nyter det skandinaviske spennet

På de norske infrastrukturprosjektene nyter Theis det skandinaviske spennet ved i de fleste tilfeller å samarbeide med dyktige kolleger fra både Norge, Danmark og Sverige. Han ser det som en styrke at NIRAS utvikler seg til en skandinavisk rådgiver i stedet for en dansk, når Norge f.eks. har prioritert flere milliarder til å utvikle og forbedre landets infrastruktur. 

 «NIRAS er på en spennende reise med å utvikle seg til en stor skandinavisk rådgiver, og jeg synes allerede at vi har kommet langt. Fordelen med å jobbe på tvers av skandinaviske nabogrenser er at vi lettere kan trekke veksler på hverandre i travle perioder. Utfordringen kan være at man ikke har de enkelte landenes vei- og jernbaneregler helt inne under huden, men så er det flere kolleger som har utviklet seg faglig til neste prosjekt», sier Theis.

Ring hvis du har lyst til å bli med på laget

Og Theis vil veldig gjerne ha flere dyktige medarbeidere med på laget.

«Jeg trenger flere prosjektledere og fagfolk som ønsker å jobbe tett sammen med de norske kundene våre. Ytterligere vekst er betinget av at vi er flere medarbeidere på kontoret i Oslo. Ring meg hvis du vi være med på den spennende utviklingen vår», oppfordrer Theis på sitt sjarmerende dansk/norske språk.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

Utdannet ingeniør, 2009

Ansatt i NIRAS siden 2009

Kontakt

Les også